نتایج مثبت داده‌های پیش‌بالینی سیستم تحویل نانوذرات ضدسرطان

جنپرکس (Genprex) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه ژن‌درمانی است. داده های پیش بالینی پتانسیل درمانی بالای سیستم تحویل نانوذرات جنپرکس را نشان می‌دهد.

شرکت جنپرکس از فناوریOncoprex، بهره‌مند است، یک سیستم تحویل نانوذره برای تحویل پلاسمید DNA FAS برای درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال که این شرکت از آن استفاده می‌کند.

جنپرکس بیش از ۵۰ بیمار NSCLC را در آزمایش‌های بالینی با Reqorsa، مورد آزمایش قرار داده است. Reqorsa کاندیدای اصلی داروی این شرکت که از سیستم تحویل نانوذرات Oncoprex برای تحویل ژن TUSC2 استفاده می‌کند.

مطالعه پیش بالینی منتشر شده نشان می‌دهد که Oncoprex به صورت انتخابی می‌تواند رشد تومور روده بزرگ انسانی را در داخل بدن در مدل‌های موش سرکوب می‌کند. مراحل تولید این دارو شامل ترکیب پلاسمید DNA با نانوحامل لیپیدی Oncoprex است.

به گفته این شرکت، برنامه انکولوژی جنپرکس از سیستم تحویل نانوذرات غیر ویروسی Oncoprex استفاده می‌کند که اولین پلتفرم تحویل ژن درمانی سیستمیک است که برای درمان سرطان در انسان استفاده می‌شود.

سیستم تحویل Oncoprex، پلاسمید DNA تنظیم کننده کلسیم میتوکندری (TUSC2) و سرکوبگر تومور، را در درمان ایمونوژن Reqorsa ارائه می‌کند. سازمان غذا و داروی آمریکا فناوری درمانی ایمونوژن Reqorsa  را برای سلول غیر کوچک سرطان ریه (NSCLC) و همچنین در درمان ترکیبی با تاگریسو (osimertinib) برای بیماران در مراحل پایانی با جهش EFGR که تومورها پیشرفت کردند، تایید کرده است.

یک کارآزمایی بالینی فاز اول نشان داد که درمان سیستمیک و داخل وریدی با استفاده از سیستم تحویل نانوذرات Oncoprex می‌تواند سلول‌های تومور را به‌طور انتخابی و ترجیحی هدف قرار می‌دهد، که منجر به فعالیت ضد سرطانی بالینی قابل توجهی می‌شود. به گفته مسئولان این شرکت، نانوذرات ایمن‌زا نیستند و امکان دوز درمانی تکراری وجود داشته که با این کار نیمه عمر طولانی‌تری در گردش خون ایجاد می‌کنند.

سازمان غذا و داروی آمریکا اولویت بالایی برای روش‌های ژن‌درمانی قرار داده است به طوری که یکی از مسئولان این سازمان در سال ۲۰۱۸ گفته بود که سازمان غذا و داروی آمریکا تقریبا ۸۰ درصد از تمرکز خود را روی موضوع ژن‌درمانی قرار داده است. در سال ۲۰۱۹ نیز این سازمان اعلام کرد که در حال انطباق با موج جدید برنامه‌های دارویی مبتنی بر ژن‌درمانی است و موضع خود را نسبت به سال‌های گذشته درباره توسعه این نوع داروها تغییر داده است. این تغییر موضوع نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه ژن‌درمانی باید کارایی درمانی داروهای خود را به اثبات رسانده و بتوانند این محصولات را در مقیاس بالا تولید کنند.