کارآزمایی روی نانوذرات ژن‌درمانی برای مقابله با سرطان ریه

کارآزمایی بالینی فاز I/II شرکت جنپرکس (Genprex) روی داروی NSCLC انجام می‌شود. قرار است فناوری نانوذرات حامل داروی ژن‌درمانی روی داوطلبان آزمایش شود.

این شرکت فعال در حوزه ژن‌درمانی کارآزمایی خود را روی داروی Reqorsa Immunogene Therapy (quaratusugene ozeplasmid)، به همراه Tagrisso (osimertinib) برای درمان سلول غیر کوچک سرطان ریه (NSCLC) انجام می‌دهد. سازمان غذا و داروی آمریکا فناوری درمانی ایمونوژن Reqorsa  را برای سلول غیر کوچک سرطان ریه (NSCLC) و همچنین در درمان ترکیبی با تاگریسو (osimertinib) برای بیماران در مراحل پایانی با جهش EFGR که تومورها پیشرفت کردند، تایید کرده است.

Reqorsa از سیستم تحویل نانوذرات ONCOPREX Genprex استفاده می کند و ژن TUSC2 سرکوبگر تومور را به عنوان عنصر حیاتی خود دارد. این دارو که به صورت داخل وریدی تجویز می‌شود شامل ژن TUSC2 است که در یک نانوذره ساخته شده از مولکول‌های لیپیدی دارای بار الکتریکی مثبت خالص محصور شده است.

این فناوری می‌تواند دقیقاً روی سلول‌های سرطانی هدف که معمولاً دارای بار الکتریکی منفی هستند، اثر کند. این کارآزمایی با برچسب باز و چند مرکزی که Acclaim-1 نام دارد، بیماران NSCLC در مراحل آخر پیشرفت بیماری را ثبت‌نام می‌کند.

این شرکت پیش‌بینی می‌کند تا ۱۸ بیمار را در بخش فاز I کارآزمایی، یک مطالعه افزایش دوز، برای تعیین حداکثر دوز قابل تحمل درمان ترکیبی Reqorsa ثبت‌نام کند. فاز دوم نزدیک به ۷۴ نفر داوطلب خواهد داشت که به صورت تصادفی به نسبت ۱:۱ تقسیم می شوند تا Reqorsa به علاوه Tagrisso یا Tagrisso را به تنهایی دریافت کنند.

برای تسریع ثبت‌نام افراد در کارآزمایی Acclaim-1، جنپرکس چهار مرکز مطالعاتی دیگر را در نظر گرفته بود که تعداد کل سایت‌ها را به ۵ مرکز برساند.

این شرکت همچنین قصد دارد سایت‌های بیشتری را برای فاز دوم آزمایشی وارد کند. مارک برگر، مدیر ارشد پزشکی جنپرکس گفت: «بر اساس داده‌های بالینی، Reqorsa این پتانسیل را دارد که پاسخ به درمان‌های هدفمند فعلی، مانند تاگریسو، را برای این جمعیت بیمار مورد مطالعه بهبود بخشد.»

Reqorsa یک مهارکننده پان کیناز است که نشان داده شده است که هر دو مسیر کیناز انکوژنیک EGFR و AKT را مهار می کند. مطالعه پیش بالینی منتشر شده نشان می‌دهد که Oncoprex به صورت انتخابی می‌تواند رشد تومور روده بزرگ انسانی را در داخل بدن در مدل‌های موش سرکوب می‌کند. مراحل تولید این دارو شامل ترکیب پلاسمید DNA با نانوحامل لیپیدی Oncoprex است. برنامه انکولوژی جنپرکس از سیستم تحویل نانوذرات غیر ویروسی Oncoprex استفاده می‌کند که اولین پلتفرم تحویل ژن درمانی سیستمیک است که برای درمان سرطان در انسان استفاده می‌شود.