صنعتی‌سازی فناوری جذب ذرات کوچکتر از ۳۰۰ نانومتر از هوا

شرکت اتومفایزر تکنولوژیز (Atmofizer Technologies) آخرین داده‌های مربوط به تست‌های انجام شده روی دستگاه جدید خود را اعلام می‌کند. این دستگاه قادر است ذرات زیر ۳۰۰ نانومتر را متجمع کرده و به ذرات بزرگتر تبدیل کند تا با کمک فیلترهای معمولی جذب شوند.

این شرکت نتایج آزمایش دستگاه انباشت نانو‌ذرات موجود در هوا را اعلام می‌کند. نتایج آزمایش‌های اخیر در آزمایشگاه شرکت اتومفایزر تکنولوژیز در تورنتو نشان داده است که فناوری این شرکت، تعداد ذرات بسیار ریز کوچک‌تر از یک میکرون را تا ۸۱٫۷ درصد کاهش می‌دهد، در حالی که ذرات با اندازه بالای ۲٫۵ میکرون را دو برابر می‌کند. این شرکت می‌گوید این موضوع از نظر علمی و پزشکی قابل توجه است، زیرا این دستگاه حذف کوچکترین ذرات نانوسکوپی معلق در هوا (از جمله آلودگی صنعتی سمی، دود و بیماری‌های عفونی) را نشان می‌دهد. این ذرات به اندازه‌ای کوچک هستند که می‌توانند وارد جریان خون شوند و مستقیماً از طریق استنشاق از طریق ریه‌ها وارد مغز و اندام‌های حیاتی شوند. ذرات کوچکتر از ۲٫۵ میکرون معمولاً به عنوان معیار کیفیت هوا در نظر گرفته می‌شوند زیرا برای انسان و حیوانات خطر دارند. دوبرابر کردن مقدار ذرات بالای ۲٫۵ میکرون نشان می‌دهد که ذرات کوچک‌تر به‌طور موثری توسط فناوری شرکت اتومفایزر تکنولوژیز با هم در خوشه‌های بزرگ‌تر تجمع می‌یابند. این خوشه‌های بزرگتر معمولاً به راحتی توسط فیلترهای هوای معمولی فیلتر می‌شوند. نکته قابل توجه این است که این نتایج بدون استفاده از فیلتر به دست آمده است.

این شرکت همچنین کارکنان بیشتری را به تأسیسات آزمایشی تورنتو اضافه کرده است تا بر روی استفاده از فناوری خود در برنامه‌های کاربردی نظیر وسایل نقلیه حمل و نقل و تهویه مطبوع تمرکز کند. کارکنان اضافی، این شرکت را قادر می‌سازد تا پیکربندی‌ها و نمونه‌های اولیه جریان هوای جدید شرکت اتومفایزر تکنولوژیز را آزمایش و ارزیابی کند.

ویت پپر، رئیس و مدیر ارشد بازرگانی شرکت اتومفایزر تکنولوژیز گفت: «نتایج آزمایشی که تاکنون دیده‌ایم بسیار دلگرم‌کننده است. این آزمایش‌ها نشان داده‌اند که شرکت اتومفایزر تکنولوژیز می‌تواند ذرات کوچک‌تر را کاهش داده و سپس تعداد ذرات بزرگتر را سه برابر کند و به طور موثرتر و کارآمدتر به بهبود کیفیت هوا کمک کند و همه این کارها بدون استفاده از فیلتر هوا انجام می‌شود. ما فکر می‌کنیم که این فناوری می‌تواند شکاف فناوری موجود در فیلترهای هوا را پر کند که این کار با تجمع ذرات کوچک و تشکیل ذرات‌ بزرگتر انجام می‌شود. ذرات ۰٫۳ میکرون به عنوان ذرات بسیار نافذ در ریه‌ها قلمداد می‌شود که جذب آن‌ها حتی توسط فیلترهای HEPA نیز دشوار است. این درحالی است که این فناوری جدید می‌تواند ذرات زیر ۰٫۳ میکرون را کاهش داده و ذرات بزرگتر را افزایش دهد، ذراتی که توسط فیلترهای معمولی به راحتی قابل جذب است.»

این فناوری یک روش انقلابی و کارآمدتر برای رسیدگی به طیف وسیعی از ذرات خطرناک در مقیاس نانو، ویروس‌ها و باکتری‌ها ایجاد می‌کند که بسیار کوچک هستند و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور مؤثر توسط فیلترهای HEPA معمولی و نورهای فرابنفش مدیریت کرد.