امارات متحده عربی صندوقی برای حمایت از تحقیقات گرافن راه‌اندازی کرد

دانشگاه خلیفه در ابوظبی صندوقی به نام صندوق تحقیقات و نوآوری RIC-2D راه‌اندازی کرده که از تحقیقات در حوزه گرافن حمایت می‌کند.

امارات متحده عربی طرحی را برای تامین مالی راه‌اندازی نمود. در ابوظبی، فرصت جدیدی در حوزه فناوری‌نانو ایجاد و برای این کار صندوق جهانی گرافن را راه‌اندازی کرده است. این صندوق با هدف حمایت از توسعه و کاربردهای گرافن (و سایر مواد دو بعدی) در زمینه‌های کامپوزیت (سبک وزن)، آب و انرژی انجام شده‌است.

این صندوق جدید دانشگاه خلیفه به نام صندوق تحقیقات و نوآوری RIC-2D شناخته می‌شود که برای هر پروژه تا سقف ۲ میلیون دلار در سال برای حداکثر مدت زمان پروژه ۳ سال بودجه ارائه می‌کند.

صندوق جدید RIC-2D برای جامعه پژوهش و نوآوری جهانی باز است. اولویت دریافت بودجه با پیشنهادهایی است که دارای طرح قوی برای همکاری با دانشگاه خلیفه و/یا ظرفیت‌سازی منطقه‌ای، به ویژه در ابوظبی باشند. مرحله ارسال ‌پیشنهاد تا ۲۰ جولای ۲۰۲۲ باز است.