کیفیت محصولات نانو با ۱۴۰ استاندارد ملی سنجیده می‌شود

اعتماد عمومی به محصولات ایران‌ساخت با کمک تدوین استانداردهای ملی افزایش می‌یابد. به همین دلیل در همه عرصه‌های فناورانه نیاز است که چنین معیارهای ملی تدوین شود.

اخذ استاندارد و گواهینامه‌های تضمین کیفیت، لازمه بقای محصولات در بازار است. بازار رقابتی که بنگاه‌های اقتصادی تنها با رعایت و پایبندی به ضوابط و استانداردها می‌توانند در قافله تجارت بمانند و اعتماد بازار را کسب کنند. این استانداردهای تعیین شده برخی در سطح ملی و تعدادی در سطح بین‌المللی تدوین می‌شود.

در حال حاضر بیش از ۱۴۰ استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو در کشور تدوین و همچنین ۱۰ استاندارد بین‌المللی نیز تاکنون در حوزه فناوری نانو با مسئولیت ایران در ایزو تدوین و منتشر شده است.

کسب استانداردهای ملی پله نخست فروش محصولات در بازار داخلی و گواهینامه‌های بین‌المللی هم دروازه ورود آن‌ها به بازار جهانی است. استاندارد و استانداردسازی از جمله فرآیندهای مهم و ضروری برای توسعه پایدار صنایع و فناوری‌های مختلف به شمار می روند که تدوین و پیاده‌سازی آن‌ها، امری حیاتی در جهت توسعه پایدار فناوری‌های مختلف است.

محصولات فناورانه هم از این امر مستثنی نیستند و باید منطبق با استانداردهای تعیین شده تولید شوند. محصولاتی که بر پایه دانش و تخصص به تولید رسیده‌اند و فروش آن‌ها منوط به کسب گواهینامه‌هایی است که کیفیت و کارایی آن‌ها را برای خریدار تضمین می‌کند. از جمله حوزه‌های فناورانه‌ای که چند سالی است در کشور ما رشد قابل قبولی را تجربه کرده، حوزه نانوفناوری است که این اتفاق ماحصل حمایت‌های دولتی، تلاش و همت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و تدوین استاندرهای ملی و اخذ استانداردهای بین‌المللی برای محصولات تولیدی بود که منجر به جلب اعتماد بازار داخلی و جهانی به این محصولات شد.