نانومیله‌های طلا با میدان مغناطیسی تراز می‌شوند!

میدان مغناطیسی روی طلا تاثیری ندارد، محققان روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان از میدان مغناطیسی ضعیف برای تراز کردن نانومیله‌های طلا استفاده کرد. تراز بودن نانومیله‌ها برای کاربرد این نانوساختارهای درصنعت بسیار حیاتی است.

تنظیم طول موج نور جذب شده و پراکنده شده با مهندسی ابعاد نانومیله‌های طلا امکان پذیر است. جو تریسی، استاد علوم و مهندسی مواد در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و نویسنده مسئول مقاله در مورد این کار، می‌گوید: «نانومیله‌های طلا مورد توجه بسیاری از صنایع هستند زیرا این نانوذرات می‌توانند طول موج‌های خاصی از نور را جذب و پراکنده کنند که این موضوع آن‌ها را برای استفاده در کاربردهایی مانند تصویربرداری زیست‌پزشکی، حسگرها و سایر فناوری‌ها جذاب می‌کند.»

تریسی می‌گوید: «به عبارت دیگر، اگر بتوانید تراز شدن نانومیله‌های طلا را کنترل کنید، کنترل بیشتری روی خواص نوری آن‌ها خواهید داشت و استفاده از میدان‌های مغناطیسی برای کنترل آن هم‌ترازی به این معنی است که می‌توانید تراز شدن نانومیله‌ها را بدون دست زدن به آن‌ها کنترل کنید.»

محققان در روش خود محلول‌های جداگانه‌ای از نانومیله‌های طلا و نانوذرات اکسید آهن را سنتز کردند. مخلوط کردن محلول‌ها باعث جمع شدن نانوذرات اکسید آهن بر روی سطح نانومیله‌های طلا می‌شود. سپس نانومیله‌های “پوشش داده شده” حاصل را می‌توان با استفاده از یک میدان مغناطیسی ضعیف کنترل کرد.

تریسی می‌گوید: «ما آنچه را که در طول این فرآیند اتفاق می‌افتد و اینکه چقدر خوب کار می‌کند، مشخص کرده‌ایم. ما نشان داده‌ایم که می‌توانیم نانومیله‌ها را در یک راستا قرار دهیم و این فرآیند تأثیر منفی بر خواص نوری نانومیله‌های طلا ندارد.»

مهدی رضوی، دانشجوی دکترا در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و نویسنده اول این مقاله می‌گوید: «علاوه بر این، تا آنجا که ما می‌دانیم، این نانومیله‌ها دارای کوچک‌ترین نسبت ابعادی نسبت به هر نانومیله دیگری هستند که با نانوذرات اکسید آهن تزیین شده و با استفاده از میدان‌های مغناطیسی تراز شده‌اند.»

رضوی می گوید «برای اینکه این روش کار کند، ما باید بسیاری از جنبه‌های سیستم از جمله ابعاد نانومیله‌های طلا، اندازه نانوذرات اکسید آهن و غلظت نسبی نانومیله‌ها و نانوذرات در محلول را بهینه می‌کردیم.»

تریسی می‌گوید: «ما در حال حاضر در حال بررسی کاربردهای بالقوه این فناوری در تصویربرداری بر اساس ویژگی‌های چند منظوره نانومیله‌های طلای پوشش‌داده شده مغناطیسی هستیم.»