همکاری صنعتی سه جانبه برای تولید بتن نانویی با موفقیت به پایان رسید

شرکت گرافنا (Graphenea)، گروه بین‌المللی لانتانتیا (Lantania) و دانشگاه پلی‌تکنیک مادرید با همکاری یکدیگر افزودنی‌ تقویت شده با گرافن برای صنعت سیمان و بتن توسعه می‌دهند.

شرکت گرافنا با مشارکت گروه بین‌المللی لانتانتیا که زیرساخت‌های بزرگ حمل‌ونقل، آب و انرژی ایجاد می‌کند و همچنین همکاری دانشگاه پلی‌تکنیک مادرید (UPM) به تازگی افزودنی تقویت‌شده با گرافن تولید کرده‌اند که عمر مفید مورد انتظار بتن را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و مقاومت آن را بهبود می‌دهد. پس از بررسی اثربخشی آن در آزمایشگاه، این افزودنی جدید در پروژه ساخت و ساز مخزن آلمودوار آزمایش شد.

این آزمایش با افزودن افزودنی گرافن بهبود یافته به بتن با مقاومت فشاری ۳۰ مگاپاسکال انجام شد. کارایی کلی آن در هنگام اختلاط در کارخانه بتن، زمانی که هنوز تازه است و از طریق بررسی اثرات این افزودنی بر روی بتن در طول حمل و نقل و استفاده در پروژه ارزیابی شد. سپس آزمایش‌های رفتار مکانیکی و دوام در محیط‌های تهاجمی انجام شد.

مزیت اصلی این افزودنی جدید برای سیمان و بتن، بهبود قابل توجهی در دوام است که پایداری بیشتری را برای زیرساخت‌های ساخته شده با استفاده از مواد افزودنی ایجاد می‌کند. این نانوافزودنی برای سهولت استفاده برای کاربرد در پروژه‌های ساختمانی در مقیاس بزرگ طراحی شده است. مرحله بعدی تجاری‌سازی این محصول، استفاده از آن در مقیاس صنعتی‌تر خواهد بود.

فدریکو آویلا، مدیر گروه بین‌المللی لانتانتیا می گوید: «این افزودنی جدید بدون شک گامی رو به جلو در بهبود پایداری زیرساخت‌ها است. با افزایش دوام، می‌توانیم بتن را به ماده‌ای سازگار با محیط زیست تبدیل کنیم.»

گروه بین‌المللی لانتانتیا، شرکت گرافنا و دانشگاه پلی‌تکنیک مادرید تحقیقات خود را در مورد استفاده از افزودنی‌های بهینه گرافن در بتن در پایان سال ۲۰۲۰ آغاز کردند. این پروژه در سه فاز انجام شد. در مرحله اول، آزمایش بر روی افزودنی‌های گرافن ارتقا یافته برای استفاده در بتن از طریق خمیرهای سیمانی توسعه‌یافته در بخش مهندسی عمران دانشگاه پلی‌تکنیک مادرید انجام شد. در مرحله دوم آزمایش‌هایی بر روی بتن انجام شد. در نهایت، این کنسرسیوم مرحله سوم را به پایان رساند.

گروه بین‌المللی لانتانتیا بتن گرافنی را در یکی از پروژه‌های خود به نام سد آلمودوار اجرا کرده است. در همین حال، دانشگاه پلی‌تکنیک مادرید خواص مکانیکی، دوام و خصوصیات ریزساختاری مخلوط‌ها را ارزیابی کرده است و شرکت گرافنا مواد گرافنی مورد نیاز برای توسعه تحقیقات و استفاده تجاری احتمالی را فراهم می کند.