استخراج DNA با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا تسهیل می‌شود

شرکت همیلتون (Hamilton) و شرکت نانوبیوژنومیکس (Bionano Genomics) اولین رهیافت خودکار استخراج DNA با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا (UHMW) را برای نقشه‌برداری ژنوم نوری (OGM) معرفی کردند.

این دو شرکت، توسعه مشترک Long String VANTAGE برای جداسازی DNA با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا را  برای استفاده در نقشه‌برداری ژنوم نوری اعلام کردند.

استخراج DNA با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا با کیفیت و کمیت عالی یک پیش نیاز مهم و اولین گام در گردش کار آماده‌سازی نمونه حوزه نانوزیست‌فناوری است. استخراج DNA با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا عموماً به صورت دستی توسط پرسنل آزمایشگاهی بسیار آموزش دیده و با تجربه انجام می‌شود و حجم و کاربرد آن در تهیه نمونه‌های معمولی محدود می‌شود.

این شرکت‌ها با ترکیب تخصص دیرینه همیلتون در اتوماسیون جریان‌های کاری ژنومی از طریق مهندسی دقیق محلول‌ها و مواد مصرفی خودکار انتقال مایعات، و دانش شرکت نانوبیوژنومیکس در استخراج، درمان آنزیمی و تجزیه و تحلیل مولکول‌های DNA با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا، اولین رهیافت خودکار برای این کار را در جهان توسعه داده‌اند.

با استفاده از کیت جداسازی DNA کشت سلولی و خونی Prep SP شرکت نانوبیوژنومیکس، مشتریان می‌توانند نتایج ۱۲ نمونه DNA با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا را در کمتر از ۴ ساعت با تکرارپذیری بالا دریافت کنند. این گردش کار دارای پتانسیل دو برابر کردن خروجی دستی، با افزایش اطمینان و کیفیت نتایج DNA است. این شرکت‌ها قصد دارند با آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بالینی منتخب برای آزمایش و توسعه برنامه‌های کاربردی برای استفاده از کیت‌های Long String VANTAGE و Prep SP همکاری کنند.

دکتر مارتین فری، مدیرعامل شرکت همیلتون در بیانیه‌ای گفت: «همیلتون به شدت متعهد به تقویت علوم ژنومیک و تشخیص است و در این مسیر با محصولات و برنامه‌های نوآورانه ارائه دهندگان پیشرو کیت و فناوری همکاری می‌کند.»

تجزیه و تحلیل مولکول‌های DNA فوق‌العاده بلند با استفاده از نقشه‌برداری ژنوم نوری یا فناوری‌های توالی‌یابی ژنوم، بینشی را در مورد سؤالات حل نشده قبلی در مورد زیست‌شناسی ژنوم و انحرافات ساختاری ژنوم ارائه می‌کند.