با ترفندی نانویی، کاهش مصرف چندین برابری علف‌کش‌ها مقدور خواهد شد

گروهی از دانشمندان برزیلی با استفاده از فناوری نانو در تلاش هستند تا نیاز به مواد شیمیایی کنترل‌کننده علف‌های هرز را تا ۸۰ برابر کاهش دهند. برای این کار آن‌ها از فرمولاسیونی نانویی برای انتقال مواد فعال به گیاه استفاده کردند.

این تحقیق که با مشارکت بین دانشگاه ایالتی سائوپائولو (Unesp) و دانشگاه ایالتی لوندرینا (UEL) توسعه یافته است، از سیستم‌های نانو حامل مختلف برای کاربردهای کشاورزی استفاده می‌کند.

در این آزمایش، دانشمندان برزیلی از نانوفرمولاسیون آترازین و آترازین تجاری برای مقاصد مقایسه‌ای استفاده کردند. این فناوری برای خردل، ذرت و چهار نوع علف هرز استفاده شد.

این آزمایش‌ها توسط گروهی که توسط دکتر هالی کایکستا اولیویرا هماهنگ شده بود در آزمایشگاهی در دانشگاه ایالتی لوندرینا برای درک کارایی کنترل علف‌های هرز از طریق نانوکپسوله سازی ماده فعال انجام شد. وی می‌گوید: «ما در تلاش بودیم تا با استفاده از طرح هیدروپونیک، تعامل بین نانوذرات و گیاهان را درک کنیم.»

از طریق کاربردهای محلول پاشی، نانوذرات حاوی آترازین نرخ جذب بالاتر و مهار سریع‌تر فعالیت فتوسنتزی در علف‌های هرز را نشان داد. به عبارت دیگر، نانوکپسوله‌سازی فعالیت آترازین را برای همه گونه‌های گیاهی آزمایش شده، تقویت کرد. در علف‌های هرز مانند بیدنز پیلوسا (Bidens pilosa) و کائورور (Amaranthus viridis) 10برابر کمتر از دوز توصیه شده از مواد شیمیایی استفاده شد.

دکتر لئوناردو فراندز فراکتا از دانشگاه ایالتی سائوپائولو توضیح داد: «نتایج امیدوارکننده‌ای برای کنترل علف‌های هرز که کنترل آن‌ها دشوار است و نسبت به ماده فعال مقاوم هستند، یافت شد.»

برای کشاورزان، مزایای این فناوری، استفاده کمتر از آفت‌کش‌ها در مناطق کشاورزی، حداقل اثرات زیست‌محیطی و کاربردهای ایمن‌تر و همچنین کمک به مدیریت گیاهان است.

همچنین به تولید مواد غذایی با باقیمانده آفت‌کش کمتر کمک خواهد کرد. بنابراین، محصولات کشاورزی مقادیر کمتری باقیمانده مواد سمی خواهند داشت و ایمنی غذا افزایش می یابد، در حالی که اثرات زیست محیطی کاهش می‌یابد.

به گفته دانشمندان، در حال حاضر ابتکارات متعددی در زمینه فناوری نانو در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها و محصولات جدید بیشتر و بیشتر وجود دارد. لئوناردو می‌گوید: «تحقیقات ما برای کنترل آفات و بیماری‌ها با هدف کاربردهای مختلف به نفع کشاورزی پایدارتر توسعه خواهد یافت.»

او فناوری‌نانو را حاملی مناسب برای مواد فعال و سایر آفت‌کش‌ها، کودها، مولکول‌های محرک زیستی و سایر محصولات می‌داند.