شماره تلفنی که زیر خبر نوشتید کار نمیکنه. میگه “خط مشترک مورد نظر خراب است” .لطفا قبل از ارسال چک کنید.