با همکاری شبکه تبادل فناوری، از ظرفیت فناوری‌نانو در توسعه‎ پتروشیمی استفاده می‌شود

روز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، تفاهم‌نامه‌ همکاری میان ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و مجتمع پتروشیمی کیان به امضا رسید تا با کمک شبکه تبادل فناوری از ظرفیت‌های فناوری‌نانو برای حل چالش‌های حوزه پتروشیمی استفاده شود.

در نشستی که با حضور دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، دکتر اسدالله غلام‌‌پور مدیرعامل مجتمع پتروشیمی کیان و تنی چند از مدیران ستاد و این شرکت انجام شد، این تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضا رسید.

مجتمع پتروشیمی کیان درصدد سرمایه‌گذاری ۳٫۶ میلیارد یورویی در طرح‌های مختلف از جمله تولید ترکیباتی نظیر اولفین، بنزن، پلی‌اتیلن و پلیمرهای سنگین است که این طرح‌ها در دو فاز و طی دو سال اجرا خواهند شد.

براساس این تفاهم‌نامه همکاری، «شبکه تبادل فناوری» به عنوان بازوی اجرایی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، از طرف این ستاد به پتروشیمی کیان برای استفاده از ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌هایی نانویی در اجرای این طرح‌ها کمک خواهد کرد.

توسعه کمی و کیفی محصولات و طرح‌های دانش‌بنیان و نانویی از طریق سرمایه‌گذاری و خرید و بکارگیری محصولات و فناوری‌ها در بخش‌های مختلف این مجتمع؛ اجرای برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری با محوریت نیازهای فناورانه مجتمع پتروشیمی کیان؛ ارائه و اجرای مدل‌های قراردادی و مشارکتی جهت همکاری با شبکه تبادل فناوری، کارگزاران و شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی با نظارت ستاد نانو، از جمله تعهدات مجتمع پتروشیمی کیان در این تفاهم‌نامه است.

شبکه تبادل نیز به نمایندگی از ستاد نانو از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی برای توسعه این طرح‌ها به مجتمع پتروشیمی کیان کمک خواهد کرد. شبکه تبادل به پیاده‌سازی راهکارهای فناورانه با کمک شرکت‌های نانویی نظارت خواهد داشت. همچنین شبکه تبادل به دنبال تسهیل همکاری فناورانه شرک‎ت‌های نانویی با ارائه بسته‌های حمایتی، ارائه حمایت‌های تحقیق و توسعه درون‎زا جهت حل نیازهای کلان کشور در صنعت پتروشیمی؛ ارائه حمایت‌های آزمایشگاهی، رصد فناوری، ثبت اختراع و غیره برای  اجرای بهتر این طرح‌ها خواهد بود. از دیگر برنامه‌های شبکه تبادل برای کمک به مجتمع پتروشیمی کیان می‌توان به این مواد اشاره کرد: کمک به حل چالش‌های صنعتی مجتمع پتروشیمی کیان با استفاده از برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری (اینوتن)؛ حمایت و همکاری در برگزاری رویدادهای فناورانه این مجتمع، معرفی محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی ارزیابی شده به این مجتمع و تسهیل‌گری در شکل‌گیری همکاری مشترک، کمک به ارتقای توانمندی محققان و کارشناسان شرکت در حوزه فناوری‌های نوین از جمله فناوری نانو؛ ارائه برنامه‌‎ها، مدل‌ها و بسته‌‌های همکاری مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی برای مدیران و کارشناسان شرکت؛ ارائه حمایت‌های تحقیق و توسعه درون‎زا جهت حل نیازهای کلان کشور در صنعت پتروشیمی.