انتشار کتاب‌های جامع محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران (نسخه انگلیسی) – ۲۰۲۲-۲۰۲۱

آخرین دستاوردهای صنعتی در حوزه تولید محصولات و ساخت تجهیزات مرتبط با فناوری نانو، در قالب کتاب محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران (نسخه زبان انگلیسی) منتشر شد.

پیشرفت فناوری نانو با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم، موجب تولید محصولات صنعتی متنوع در زمینه‌های گوناگون شده است. در راستای معرفی محصولات صنعتی دارای گواهی‌نامه نانومقیاس ویرایش زبان انگلیسی کتاب محصولات و تجهیزات فناوری نانو به تفکیک حوزه‌های صنعتی مختلف، منتشر شده است.

در این شش جلد مجموعه‌ای از آخرین محصولات دارای تأییدیه نانومقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو به همراه تصاویر محصول، نام و اطلاعات مربوط به شرکت، محل تولید، مجوزها و تأییدیه‌ها معرفی شده‌اند. در مقدمه کتاب‌ها به تصویر کلی محصولات و بازار نانو در ایران پرداخته شده و آخرین آمار محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران، حجم بازار و صادرات این محصولات ارائه شده‌اند.

این مجموعه با عنوان محصولات و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران (IRAN NANOTECHNOLOGY PRODUCTS AND EQUIPMENTS BOOKS (۲۰۲۲)) در شش جلد و در حوزه‌های زیر منتشر شده است:

  • جلد اول محصولات و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران در حوزه عمران و ساختمان
  • جلد دوم محصولات و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران در حوزه دارو، سلامت، آب، کشاورزی و بسته بندی
  • جلد سوم محصولات و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران در حوزه حمل و نقل وانرژی، نفت و صنایع وابسته
  • جلد چهارم محصولات و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران در حوزه لوازم خانگی، نساجی و پوشاک
  • جلد پنجم محصولات و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران در حوزه نانومواد، نانوپوشش‌ها و نانوالیاف
  • جلد ششم محصولات و تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایران در حوزه مواد اولیه، خدمات و تجهیزات صنعتی