تولید کربن متخلخل در ملایر

تولید کربن متخلخل در ملایر

محقق دانشگاه ملایر، موفق به تولید نانوهیبریدی با مقاومت حرارتی بالایی شده‌است و با انجام عملیات حرارتی روی این نانوهیبرید، به کربن‌های متخلخل دست یافته‌است.

3749
حمایت های ستاد در اسفند ماه ۱۳۸۸ (نیمه اول)

حمایت های ستاد در اسفند ماه ۱۳۸۸ (نیمه اول)

کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در اسفند ماه ۱۳۸۸ در راستای حمایت‌ از فعالیت های پژوهشی در زمینه فناوری نانو، ۲۲۳ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری نمود. از این تعداد ۱۷۷ مورد را قابل قبول، ۳۱ مورد را ناقص و ۱۵ مورد را مردود اعلام کرد.

3742
حمایت های ستاد در بهمن ماه ۱۳۸۸ (نیمه دوم)

حمایت های ستاد در بهمن ماه ۱۳۸۸ (نیمه دوم)

کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۸ در راستای حمایت‌ از فعالیت های پژوهشی در زمینه فناوری نانو، ۲۲۱ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری نمود. از این تعداد ۱۵۳ مورد را قابل قبول، ۴۱ مورد را ناقص و ۲۷ مورد را مردود اعلام کرد.

3204
افزایش زمان نگهداری ما&#۶۵۱۵۲;الشعیر

افزایش زمان نگهداری ما&#۶۵۱۵۲;الشعیر

پژوهشگران ایرانی، به روشی موثر برای بسته‌بندی مواد غذایی(به‌خصوص ما&#۶۵۱۵۲;الشعیر) و مواد دارویی دست یافتند و زمان نگهداری این مواد را نسبت به روش‌های متداول افزایش دادند.

3355