انجام آزمایش‌های بالینی روی واکسن ضدکرونایی با فناوری متفاوت

انجام آزمایش‌های بالینی روی واکسن ضدکرونایی با فناوری متفاوت

شرکت اچ‌دی‌تی بیو، واکسن ضدکرونایی ساخته که در آن قطعات RNA به جای محصور شدن درون نانوذرات لیپیدی، روی سطح این نانوذرات قرار دارند. کارآزمایی روی این واکسن به تازگی آغاز شده‌ است.

151
تولید واکسن ضدکرونای جدید با کمک فناوری‌ نانو

تولید واکسن ضدکرونای جدید با کمک فناوری‌ نانو

شرکت اس‌تی فارم اقدام به تولید واکسن ضدکرونا با استفاده از نانوذرات لیپیدی کرده است، فناوری که در واکسن‌های مادرنا و فایزر نیز از آن استفاده شده‌ است. این واکسن جدید شرکت اس‌تی‌ فارم برای ایجاد مصونیت در برابر واریانت‌های مختلف مناسب است و امکان تولید انبوه آن نیز وجود دارد.

223
ساخت واکسن آنفولانزای قوی و موثر با کمک فناوری‌ نانو

ساخت واکسن آنفولانزای قوی و موثر با کمک فناوری‌ نانو

شرکت پاپ بیوتکنولوژیز (POP Biotechnologies) که از دانشگاه بوفالو انشعاب یافته در حال آزمودن فناوری لیپوزم خود برای ساخت واکسن ضدکرونا است؛ این شرکت از همین فناوری برای تولید واکسن آنفولانزا استفاده کرده که اثربخشی بالایی در موش‌های آزمایشگاهی داشته است.

226