تبریک به آقای دکتر احمدوند عزیز و با آرزوی موفقیت و سربلندی
ضمن عرض خسته نباشید به آقای دکتر سرکار عزیز