کدام حوزه بیشترین سهم را در صادرات محصولات نانویی ایرانی دارد؟

بیشترین تعداد شرکت‌های نانویی ایران، در حوزه‌های نانوپوشش، نانومواد و نانوکامپوزیت فعالیت دارند، از این رو، حجم بازار و صادرات در این حوزه‌ها بیشتر است.

بررسی‌های انجام شده روی حجم فروش، صادرات و تعداد شرکت‌های حوزه فناوری‌نانو نشان می‌دهد که نانوپوشش بیشترین تعداد شرکت را در ایران داشته و حجم صادرات محصولات مربوط به این حوزه نیز بیشتر از حوزه‌های دیگر است.

در رتبه دوم و سوم به ترتیب نانومواد و نانوکامپوزیت‌ها قرار دارند که از منظر تعداد شرکت و حجم صادرات پس از نانوپوشش قرار گرفته‌اند. در نقطه مقابل، فناوری‌ها و روش‌هایی مانند امواج فراصوت، طیف‌سنجی، تصویربرداری و جداسازی قرار دارند که در زیرمجموعه تجهیزات بوده و سهمی از صادرات ندارند و تعداد شرکت‌های فعال این حوزه‌ها نیز اندک است.

در حوزه‌هایی مانند نانوکاتالیست و حامل‌های دارویی نیز با وجود حجم زیاد بازار، تعداد شرکت‌های کمی وارد این حوزه‌ها شده‌اند.

در میانه‌های این نمودار نیز حوزه‌ی الکتروریسندگی قرار دارد که سابقه فعالیت جالب توجهی به ویژه در دوره کرونا از این حوزه سراغ داریم، زمانی که به دلیل نیاز بازار به ماسک‌، با فعالیت مستمر و تولید محصولات مورد نیاز جامعه کمک شایانی به ارتقای کیفیت سلامت جامعه داشته است.