۵۵ شرکت بیشترین سهم را در حجم بازار فناوری‌نانو دارند

براساس گزارش بازار محصولات نانوساخت ایران، ۵۵ شرکت ایرانی بیش از ۹۰ درصد از کل حجم بازار نانوفناوری ایران در سال ۱۴۰۰ را در اختیار دارند. بیش از یک چهارم از شرکت‌های نانویی در سال ۱۴۰۰ حجم فروش کمتر از یک میلیارد تومان داشتند.

این گزارش نشان می‌دهد که سه شرکت نانویی در سال ۱۴۰۰، تقریبا ۲۰ درصد از کل بازار را داشته و ۵۲ شرکت نیز ۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند. سه شرکت اول بیش از هزار میلیارد تومان و ۵۲ شرکت بعدی نیز بین صد تا هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند. همچنین ۵۸ شرکت با فروشی بین ده تا صد میلیارد تومان، تقریبا ۸ درصد از بازار را در اختیار داشته و ۷۷ شرکت نیز با فروش بین یک تا ده میلیارد تومان ۱٫۴ درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند. ۹۰ شرکت نیز فروش تا یک میلیارد تومان داشته‌اند.

لازم به ذکر است که تعداد شرکت‌های تولیدی نانو در سال ۱۴۰۰، ۳۲۴ شرکت بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹، ۲۸۲ شرکت بوده است.

شرکت‌های تولیدی شامل دو دسته شرکت‌های تولیدکننده محصولات و سازنده تجهیزات نانو می‌شوند که در سال ۱۴۰۰ ،۲۶۳ شرکت تولیدکننده محصول نانو و ۶۱ شرکت سازنده تجهیزات نانو در حال فعالیت بودند. تعداد شرکت‌های نانویی درتعداد شش سال گذشته بیش از ۲۱۰ درصد رشد داشته است.