سرمایه‌گذاری دولت استرالیا روی واکسن وصله پوستی ضد کرونا و نانوذرات برای درمان سرطان

دولت استرالیا به دنبال سرمایه‌گذاری روی چند پروژه از جمله دو پروژه با صنعت است. یکی از این پروژه‌ها وصله پوستی به منظور واکسیناسیون کرونا تولید می‌کند و دیگر نانوذراتی برای درمان سرطان تولید خواهد کرد.

محققان علوم پزشکی در استرالیا در دو پروژه موفقیت‌آمیز مراکز تحقیقاتی تعاونی (CRC-P) که برای پشتیبانی از تحقیقات مشترک با صنعت و به رهبری صنعت طراحی شده‌اند، درگیر خواهند شد.

این پروژه‌ها، محققان دانشکده پزشکی و بهداشت و دانشکده علوم را در برمی‌گیرد و در آن از وصله پوستی بدون سوزن برای واکسیناسیون کرونا استفاده می‌شود. تولید در مقیاس تجاری نانوذرات خاص برای جراحی سرطان پروژه دیگر این گروه است.

واکسساس(Vaxxas) یک شرکت زیست‌فناوری مستقر در بریزبن است که توسعه و آزمایش بالینی اولین کاندیدای واکسن کرونا را با استفاده از لکه پوستی بدون سوزن خود ارائه می‌دهد. پچ واکسن مورد نظر این شرکت، این پتانسیل را دارد که در دمای بالا ذخیره شود و توسط کاربران با کمترین نیاز به مهارت استفاده شود. این واکسن توسط خود فرد قابل به‌کارگیری است.

با همکاری دانشگاه کوئینزلند، این کمک هزینه CRC-P از توسعه بیشتر این فناوری از جمله مطالعات بالینی فاز دوم پشتیبانی می‌کند و راه را برای صدور مجوز و تولید انبوه هموار می‌کند.

از طرف دیگر، فرونووا (Ferronova) یک شرکت زیست‌فناوری مستقر در استرالیا است که در حال توسعه نانوذرات اکسید آهن فوق پارامغناطیسی (SPIONS) برای جراحی سرطان و درمان با هدایت تصویر است. این CRC-P با تکیه بر تحقیقات نانوذرات که قبلاً توسط برایان هاوکت و شیمیدانان در دانشگاه سیدنی انجام شده بود، قصد دارد به این موضوعات بپردازد و تولید مقیاس تجاری پلت‌فرم اسپون فرونووا را توسعه دهد.

دولت استرالیا در مجموع در ۱۹ پروژه تحقیق و توسعه مشارکتی به رهبری صنعت، ۴۴ میلیون دلار بودجه سرمایه‌گذاری می‌کند.