میانگین زمان لازم برای ارزیابی دانش‌بنیانی تقریبا ۴۵ روز است

روز هشتم رویداد تریبون نانو و صنعت به ارائه‌های افتخاری اختصاص دارد که بر اساس درخواست مجموعه‌های فناور، صنعتی، دانش بنیان و رسانه‌های تخصصی برنامه‌ریزی شده است. آشنایی با فرآیند ارزیابی و شاخص‌های دانش‌بنیانی یکی از ارائه‌های مهم روز پایانی این رویداد است.

در روز هشتم تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۱، مهندس حسین فتح‌الهی، قائم‌مقام معاونت ارزیابی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مطالب جالب توجهی پیرامون شاخص‌های دانش‌بنیانی ارائه کرد. وی در ابتدای سخنرانی خود، شرکت‌ها و افراد علاقه‌مند به دانش‌بنیان شدن را مخاطب ارائه خود خواند و گفت: «هدف از این ارائه آشنایی بیشتر با فرآیند ارزیابی و شاخص‌های دانش‌بنیانی است.»

وی در گام اول خطاب به شرکت‌ها و افرادی که به دنبال تاسیس شرکت‌ هستند گفت: «بسیاری از مطالبی که برای شرکت‌ها ممکن است سوال باشد در سایت دانش‌بنیان موجود است، کمترین مطلبی برای ما محرمانه بوده و بیشتر مطالب در سایت دانش‌بنیان درج می‌شود.»

مهندس حسین فتح‌الهی گفت: «پیشنهاد می‌شود که شرکت‌ها یک خودارزیابی انجام دهند تا خود را محک بزنند ببینند که آیا شرایط دانش‌بنیان شدن را دارند یا خیر. نتایج چنین خودارزیابی نشان می‌دهد که شرکت برآوردی از وضعیت خود داشته باشد. هدف از این جلسه این است که به شرکت‌ها کمک کنیم که بتوانند با فرآیند ارزیابی و شاخص‌های دانش‌بنیانی آشنا شوند.»

وی در ادامه گفت: ««نکته اول این که اصالت را به اصل کسب و کار خود بدهند، نه به دانش‌بنیان شدن. بعضی وقت‌ها دیده شده که فرد به دنبال تاسیس شرکتی است که حوزه کاری آن به سرفصل‌های دانش‌بنیان شدن بخورد، در حالی که باید اصالت را روی کسب و کار خود قائل شوید. با این کار اگر دانش‌بنیان هم نشدید، اتفاق عجیبی هم نیوفتند و ضربه‌ای به کار شما نخورد.»

قائم مقام معاونت ارزیابی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در ادامه به تشریح نوع شرکت‌ها از نظر بخش ارزیابی دانش‌بنیانی پرداخت و نکات مهمی درباره تقسیم بندی شرکت‌های نوپا و تولیدی و سطح خدمات آن‌ها پرداخت. ایشان از رویکردهای مرکز برای ارزیابی این شرکت‌ها گفت و همچنین به تشریح شرکت‌های مستعد دانش‌بنیانی پرداخت.

وی در مورد کارنامه این مرکز در سال ۱۴۰۱ گفت: «یکی از هدف‌گذاری‌های ما برای سال جاری این بود که زمان ارزیابی را به حداقل برسانیم. میانگین زمان ارزیابی تقریبا ۶۰ تا ۶۵ روز بود. هر چند طی یک سال گذشته درخواست‌های ارزیابی دو برابر شده، اما این میانگین را به ۴۰ تا ۴۵ رساندیم.»