سهم صادرات محصولات نانو به تفکیک صنعت و کشور مقصد چگونه است؟

گزارش بازار محصولات نانوساخت ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که در حوزه ساخت و ساز، عراق، ترکیه و لبنان بیشترین مقاصد صادراتی محصولات نانویی ایرانی بوده است. گرجستان و افغانستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در بخش الکترواپتیک نیز عراق به عنوان مقصد اصلی صادرات محصولات نانوساخت ایرانی قرار دارد. در بخش نساجی، به ترتیب عراق، پاکستان و افغانستان قرار دارند، در حالی که در بخش دارو، بهداشت و سلامت، ترکیه و سوریه مقاصد اصلی صادراتی بوده‌اند و عراق در رتبه سوم قرار دارد. بعد از عراق نیز افغانستان سهم بیشتری از نانومحصولات ایرانی را در حوزه دارو دارد. مشابه همین شرایط در بخش خودرو نیز دیده می‌شود جای که ترکیه بالاترین سهم نانومحصولات صادراتی ایرانی را به خود اختصاص داده است.

در مجموع به نظر می‌رسد که عراق و ترکیه اصلی‌ترین مقاصد صادراتی محصولات نانوساخت ایرانی در سال گذشته بوده‌اند.

ساخت وساز، اپتوالکترونیک، نساجی و دارو چهار حوزه صنعتی هستند که بیشترین صادرات محصولات نانوی ساخت ایران را شامل می‌شوند. نساجی با حجم صادرات نزدیک به چهار میلیون دلار بیشترین تنوع را از نظر کشورهای مقصد صادرات دارد و محصولات نانوی این حوزه به بیش از ۲۰ کشور صادر شده‌اند. پس از نساجی بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی در صنعت تجهیزات نانو مشاهده می‌شود. ولی در حوزه‌های اپتوالکترونیک،خودرو و نفت وگاز کشورهای مقصد صادرات به یک یا دو کشور محدود هستند.