همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه آند باتری‌های یون سدیم

شرکت اسپارک تکنولوژیز (Sparc Technologies Limited) از پیشرفت در توسعه مواد آند کربن سخت برای باتری‌های یون سدیم در پروژه تحقیقاتی خود با دانشگاه صنعتی کوئینزلند (QUT) خبر داد.

این شرکت سال گذشته توافقنامه همکاری راهبردی با دانشگاه صنعتی کوئینزلند امضا کرد که این توافق‌نامه از مشارکت و تعهد بلندمدت بین طرفین حمایت می‌کند. این قرارداد چارچوبی برای همکاری بلندمدت است که به موجب آن اسپارک تکنولوژیز و دانشگاه صنعتی کوئینزلند توافق می‌کنند تا برای شناسایی و اجرای پروژه‌های جدید با یکدیگر همکاری کنند. همزمان با امضای قرارداد مشارکت راهبردی، شرکت اسپارک تکنولوژیز پروژه‌ای را با دانشگاه صنعتی کوئینزلند برای توسعه فرآیندی برای تولید کربن سخت با استفاده از زباله‌های زیستی سبز با منبع پایدار کم هزینه که صنعت باتری‌های یون سدیم را هدف قرار می‌دهد، آغاز می‌کند. مواد کربن سخت در قالب سلول یون سدیم در تاسیسات کلاس جهانی دانشگاه صنعتی کوئینزلند برای توسعه و آزمایش باتری آزمایش خواهند شد.

این شرکت گفت که دانشگاه صنعتی کوئینزلند اولین گزارش پروژه را ارائه داده است که نتایج آزمایش روی باتری نیمه سلولی SIB و خصوصیات این مواد برای استفاده در آند را در طیف وسیعی از شرایط شرح می‌دهد.

در حالی که بهینه‌سازی، آزمایش و توسعه فرآیند بیشتری مورد نیاز است، اما درآزمایش‌های انجام شده، ظرفیت‌های برگشت‌پذیر به رقم ۵۳۵mAh/g و به طور متوسط ۴۷۷mAh/g رسیده است. این رقم بسیار فراتر (حدود ۴۵ درصد بیشتر)  ازمعیار ۳۳۰mAh/g  است که در ابتدای برنامه تحقیقاتی تنظیم شده بود. استفان هانت، رئیس اجرایی اسپارک تکنولوژیز گفت: «اسپارک از نتایج مثبت برنامه تحقیقاتی خود با دانشگاه صنعتی کوئینزلند بسیار خوشحال است.»

هانت گفت: «ترکیبی از مواد اولیه زباله های زیستی سبز و پردازش سریع‌تر با یک ماده آند با ظرفیت بسیار بالا، پتانسیل جذاب برای تحقیق و توسعه بیشتر را ارائه می دهد. به همان اندازه جالب است که پیشرفت مداوم باتری‌های یونی سدیم به سمت تجاری سازی است، همانطور که در فعالیت‌های اخیر تولید کنندگان عمده باتری جهانی از جمله CATL ، BYD و Reliance مشهود است.»

اسپارک تکنولوژیز همچنین در حال توسعه و تولید گرافن است.