همکاری چند شرکت برای انجام آزمایش روی بتن تقویت شده با فناوری‌نانو

شرکت فرست‌گرافن، بریدون سیمنت، مورگان سیندال و دانشگاه منچستر در حال انجام آزمایش‌هایی روی بتن تقویت شده با گرافن هستند تاعملکرد بهبود یافته این نوع بتن به دقت بررسی شده تا برای استفاده صنعتی آماده شود.

شرکت استرالیایی فرست‌گرافن (FGR) یکی از بزرگترین آزمایش‌های روی سیمان سبز تقویت شده با گرافن جهان را انجام می‌دهد. پروژه‌ای که توسط ۶۶ میلیون پوند حمایت مالی برنامه بنیاد تبدیل صنعتی بریتانیا (TFI) پشتیبانی می‌شود. فرست‌گرافن به رهبری کنسرسیومی متشکل از چند شرکت نظیر بریدون سیمنت و مورگان سیندال و دانشگاه منچستر این برنامه آزمایشی را انجام می‌دهد.

در ژوئن سال ۲۰۲۳، تقریباً ۲۰۰۰ تن سیمان تقویت شده با گرافن در بریدون سیمنت تولید می شود. عملکرد این سیمان برای ارزیابی بهبود عملکرد، قبل از استفاده در دنیای واقعی توسط مورگان سیندال به‌عنوان یک گروه برجسته ساخت و ساز بریتانیا، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

داده‌های سایت‌های تولید بریدون سیمنت و فرست‌گرافن که قبلاً توسط دانشگاه منچستر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نشان می‌دهد که سیمان تقویت شده با گرافن میزان انتشار دی‌اکسیدکربن را کم کرده و مزایای مکانیکی بالقوه‌ای را حتی زمانی که میزان گرافن در سیمان کمتر از ۰٫۰۶ درصد باشد، نشان می‌دهد.

FGR درخواستی برای تولید یک تن به منظور آزمایش بیشتر دریافت کرده است که به نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ ارائه شود. این درخواست، شاید از نظر مالی سود چندانی برای فرست گرافن نداشته باشد، اما یک گام مهم در مسیر تولید انبوه و فروش این نوع بتن است.

در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، شرکت فرست گرافن کمک هزینه‌ای از Innovate UK برای شناسایی سریع گرافن در نمونه‌ای از خمیر بتن دریافت کرد. این کار با آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا انجام شد.

این پروژه نشان داد که خواص مختلفی از گرافن را می توان در نمونه‌های بتونی با استفاده از روش‌های مختلف تشخیص داد و امکان تهیه طیف وسیعی از داده‌ها را فراهم آورد.

روش‌های پیشرفته میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه و تحلیل اشعه ایکس پراکندگی انرژی (EDX) برای بررسی ریزساختار سیمان تقویت شده با گرافن استفاده می‌شود. هدف از این کار ارائه درک اساسی از نقش گرافن در تقویت سیستم‌های سیمانی است.