همکاری با CERN برای استفاده از گرافن در بهبود روان‌کننده‌ها

یکی از شرکت‌های تولیدکننده گرافن و مشتقات گرافنی اعلام کرد که با آزمایشگاه سرن وارد همکاری شده تا با استفاده از گرافن عامل‌دار، دوام و عملکرد روان‌کننده‌ها را بهبود دهند.

هایدایل اعلام کرد که با آزمایشگاه فیزیک ذرات اروپایی CERN، در یک پروژه جدید با هدف بهبود دوام روان‌کننده‌هایی که در حال حاضر در برخی از بزرگترین تجهیزات از جمله جمع‌کننده بزرگ هادرون استفاده می‌شود، همکاری خواهد کرد.

پلیمرهای موجود در روغن‌ها و گریس‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به شدت در معرض آسیب تابش هستند که منجر به تخریب روان‌کننده می‌شود. با استفاده از فرآیند HDPLAS®، امکان افزایش طول عمر روان‌کننده‌ها با افزودن نانومواد عامل‌دار از جمله گرافن وجود دارد. هدف این است که مقاومت مواد با افزودن گرافن بهبود یابد در نتیجه پراکندگی بهتر باید به دستیابی به این هدف کمک کند. همچنین پتانسیل صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها، افزایش عمر روان‌کننده‌های مورد استفاده شاید با توجه به دسترسی بسیار محدود در این حوزه، از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

کیت برادبنت، مدیرعامل هایدال در مورد این پروژه مشترک گفت: «هایدال از همکاری با CERN در این پروژه خوشحال است. این همکاری نشان‌دهنده تمایل بازار به استفاده از گرافن عامل‌دار و مواد دوبُعدی است.»

میچال ماخا از رهبران این پروژه در سرن می‌گوید: «مسائل در لبه علم با راه‌حل‌های معمولی قابل حل نیستند. خوشبختانه، ما مدت‌هاست که به پیشرفته‌هایی رسیده‌ایم که در آن فناوری نانو برای حل مشکلات پیچیده قابل استفاده است. از طریق پروژه ما با هایدال امیدواریم که به یک راه حل ملموس دست یابیم که نه تنها در یک محیط سخت و خشن قابل استفاده باشد، بلکه در شرایط فراتر از این نیز بتوان از آن استفاده کرد.»