خیلی عالیه این کار، مخصوصا برای تیم ما که شهرستان هست و میتونیم از یه شتابدهنده در شهر خودمون استفاده کنیم