دوره توانمند‌سازی برای ۱۰۰ دانشجو حوزه نانو برگزار شد

از ۴ الی ۶ تیرماه، دوره توانمندسازی ۱۰۰ نفر از دانشجویان دکتری و کارشناسی‌ارشد از ۵۵ دانشگاه مختلف کشور که پایان‌نامه آنها مورد حمایت ستاد فناوری نانو است با برگزاری کارگاه‌های برخط با محورهای ذیل برگزار شد.

آشنایی با ساختار و سازمان‌های فعال در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور

  • مسیر شغلی و توسعه فردی
  • آشنایی با ۱۰ گام ایده تا محصول
  • آموزش رزومه‌نویسی حرفه‌ای و معرفی خود
  • آشنایی با نحوه انتشار دستاوردهای علمی

ستاد توسعه فناوری نانو برای دانشجویانی که پروپوزال آنها مورد حمایت این ستاد قرار گرفته است، فرآیند توانمندسازی را برای دانشجویان در حوزه‌های فنی و کسب و کار در نظر گرفته است که در دوران تحصیل و حین انجام پایان‌نامه اجرا می‌شود. برگزاری کارگاه‌های مذکور، شروع این فرآیند است. در ادامه، برای دانشجویان  امکان مشاوره فردی برای دستیابی به محصول بر اساس ایده پروپوزال و مشاوره توسعه فردی درنظر گرفته شده است. همچنین کارگاه‌های اختصاصی نیز در حوزه مهارت‌های نرم بر اساس برنامه توسعه فردی برگزار خواهد شد.