کسب بالاترین ضریب تاثیر در بین نشریات ایرانی توسط یک نشریه نانویی/ ۵ نشریه نانویی در جمع نشریات دارای «ضریب تاثیر»

در گزارش استنادی نشریات ۲۰۲۲ (Journal Citation Reports)، نشریه JNSC با کسب ضریب تاثیر ۱۰٫۱ برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب بالاترین IF در بین نشریات ایرانی شد و  ۴ نشریه نانویی ایران نیز برای اولین بار موفق به کسب ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور) شدند.

گزارش استنادی نشریات در سال ۲۰۲۲ (JCR 2022)، توسط Web of Science، یکی از معتبرترین پایگاه‌های استنادی علمی جهان منتشر شد. در این گزارش، از ۲۱۵۰۰ نشریه دارای ضریب تاثیر، ۱۵۶ نشریه ایرانی حضور دارند که نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry (JNSC) با کسب ضریب تاثیر ۱۰٫۱ برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب بالاترین IF در بین نشریات ایرانی شد.

این نشریه که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس است در سه حوزه موضوعی WoS شاملChemistry, Materials Science ، Nanoscience and Nanotechnology قرار دارد و در هر سه حوزه موضوعی در چارک Q1 است.

همچنین نشریات حوزه فناوری نانو با عناوین زیر نیز برای اولین بار در گزارش استنادی ۲۰۲۲موفق به کسب ضریب تاثیر شدند:

  1. International Nano Letters: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،IF= 3.7
  2. International Journal of Nano Dimension: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، IF=1.5
  3. Nanomedicine Journal: دانشگاه علوم پزشکی مشهد،IF=1.5
  4. Journal of Nanostructures: دانشگاه کاشان،IF=1.4

لازم به ذکر است که ستاد توسعه فناوری نانو از مهر ماه سال ۱۳۹۱، طرح «حمایت از نشریات داخلی حوزه فناوری نانو» را به منظور استاندارد سازی و کسب نمایه‌های معتبر ملی و بین‌المللی توسط آنها، اجرایی کرد. در قالب این طرح خدمات مختلفی از قبیل حمایت‌های تشویقی، آموزش، مشاوره و نمایه‌سازی برای نشریات نانویی در نظر گرفته شده است. در قالب این برنامه، در حال حاضر از بین ۱۲ نشریه نانویی کشور، ۵ نشریه موفق به کسب ضریب تاثیر شدند و ۵ نشریه نیز در اسکوپوس نمایه شده‌اند.

شایان ذکر است، براساس آیین‌نامه حمایت از انتشار مقاله در نشریات منتخب ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در این مجلات حمایت تشویقی پرداخت می‌شود.