ثبت دو پتنت در حوزه استفاده از نانومواد در صنعت منسوجات

شرکت دایرکتا پلاس (Directa Plus) دو پتنت در ایتالیا به ثبت رساند. این پتنت‌ها مربوط به روش پردازش مواد با پلاسما و نوعی ترکیب حاوی گرافن برای استفاده در منسوجات است.

ثبت این پتنت‌ها یک قدم رو به جلو در حوزه مالکیت فکری دایرکتا پلاس است و به این شرکت کمک می‌کند تا از فرایند تولید منحصر به فرد خود و تکامل فناوری گرافن خود محافظت کند. پس از ثبت این دو پتنت، مالکیت فکری دایرکتا پلاس شامل ۲۲ خانواده پتنت است که ۸۴ اختراع ثبت شده و ۳۸ اختراع در انتظار ثبت را مشمول می‌شود.

ثبت اختراع EP: این پتنت مربوط به دستگاهی می‌شود که برای پردازش مواد با پلاسما به کار می‌رود، این دستگاه شامل یک ژنراتور مایکروویو پلاسما، یک موجبر و یک مشعل سیستم مایکروویو است. این دستگاه مناسب برای تولید و حفظ پلاسما حرارتی جوی برای تصفیه مواد پودری است. این فناوری برای  دایرکتا پلاس بسیار مهم است، زیرا فناوری پلاسما در هسته فرآیند تولید منحصر به فرد دایرکتا پلاس قرار دارد و همان چیزی است که این شرکت را از رقبای خود متمایز می‌کند. دایرکتا پلاس از طریق فناوری پلاسما، گرافیت را با خواص و عملکردهای منحصر به فرد در یک فرآیند عاری از مواد شیمیایی تولید می‌کند.

این پتنت جدید، تکامل پتنت پیشینی است که در آن تولید نانو ساختارها تشریح شده است. در این پتنت پیشرفت‌های مهندسی در سیستم پلاسما برای افزایش بازده و کیفیت گرافیت انجام شده است.

ثبت اختراع ET: این پتنت به ترکیبی مربوط می‌شود که برای پردازش منسوجات استفاده می‌شود و تکامل بیشتر استفاده از G+ در منسوجات است. این پتنت یک خمیر چاپی ۱۰۰ ٪ طبیعی و پایدار را پوشش می‌دهد که توسط خواص ضد میکروبی، الکتریکی و حرارتی گرافن تقویت می‌شود.