برگزاری دومین کمیته برنامه‌ریزی عناوین حوزه فناوری نانو در سال ۱۴۰۲

دومین کمیته برنامه‌ریزی سازمان استاندارد برای عناوین پیشنهادی در حوزه فناوری نانو در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ با حضور نمایندگانی از کارگروه استاندارد و ایمنی، دفتر تدوین سازمان استاندارد، اساتید دانشگاه و نمایندگانی از سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار گردید. 

در این جلسه بعد از بررسی تخصصی عناوین پیشنهادی ذیل از لحاظ تخصصی و عنوان و منبع مورد بررسی شدند و با توافق اساتید و نمایندگان حاضر در جلسه از طرف سازمان استاندارد مصوب و در دستور کار قرار گرفتند.

کمیته برنامه‌ریزی جلسه‌ای برای هم اندیشی عناوین مطرح شده براساس نیاز و اولویت کشور درراستای توسعه استاندارد می‌باشد.

عناوین استانداردهای مصوب در دومین کمیته برنامه‌ریزی سازمان استاندارد به شرح ذیل است:

۱ ♦ فناوری نانو – ارزیابی عملکرد برای تعیین کمیت مولکول‌های زیستی بااستفاده از نانو ذرات فلورسنت در ایمنوهیستوشیمی


۲ ♦  فناوری نانو – مشخصه‌یابی نانولوله کربنی و هواسل‌های نانوالیاف کربنی برای استفاده در آزمایش‌های سمیت استنشاقی


۳♦ فناوری نانو – ویژگی‌های عملکردی نانوحسگرها برای آشکارسازی شیمیایی و بیومولکولی- بخش ۱: کارآیی آشکارسازی


۴ ♦ فناوری نانو – روشی برای تخمین  جذب سلولی نانو مواد کربنی با استفاده از جذب نوری


۵ ♦ فناوری حباب ریز – مشخصه‌یابی حباب‌های ریز  – بخش۱ : ارزیابی اندازه و شاخصه‌های غلظت با روش پراش لیزری


۶ ♦ فناوری حباب ریز – کاربردهای تمیز کردن – قسمت :۳ روش آزمایش برای تمیز کردن سطوح کف سخت