استفاده تجاری از نوعی DNA مصنوعی برای شناسایی کرونا

شرکت کانادایی زنتک (Zentek Ltd) که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت دارد، از فناوری جالب توجهی رونمایی کرد که با استفاده از آن می‌توان توسعه ادوات تشخیصی طبی را با کمک آپتامر تسریع کرد.

گرگ فنتون، مدیرعامل زنتک از برخی پیشرفت‌های هیجان‌انگیز پیرامون پلت‌فرم انقلابی آپتامر این شرکت سخن گفت. این پلتفرم پیشگام با داشتن مجوز منحصر به فرد جهانی از دانشگاه مک‌مستر، موفقیت چشمگیری در آزمایش‌های مدل پیش بالینی حیوانات داشته و در این آزمایش‌ها از آن به عنوان یک پیشگیری کننده بالقوه یا درمانی برای کرونا استفاده شده است. این پلتفرم با هدایت تیم دکتر یینگفو لی در مک مستر، شامل مجموعه‌ای از مولکول‌های مصنوعی معروف به آپتامرها است که دارای میل زیادی برای اتصال به پروتئین سنبله SARS-COV-2 است.

در طول آزمایشات پیش بالینی، گروه‌های موش با آپتامر توسعه یافته توسط تیم دکتر لی یا یک آنتی‌بادی مونوکلونال تجاری قبل از قرار گرفتن در معرض SARS-COV-2 تحت درمان قرار گرفتند. نتایج بسیار جالب توجه بود. موش‌های تحت درمان با آپتامر حداقل کاهش وزن را نشان دادند و هیچ بار ویروسی قابل تشخیص در ریه های خود نشان ندادند، در حالی که گروه کنترل کاهش وزن قابل توجه و بار ویروسی ریه بالا را تجربه کردند.

به گفته گرگ، این پلتفرم آپتامر فراتر از درمان و پیشگیری از انواع فعلی SARS-COV-2 است. این پلتفرم این پتانسیل را دارد که در نبرد مداوم با کرونا حتی با ادامه انواع جدید در سراسر جهان یک تغییر دهنده بازی باشد. این فناوری می‌تواند یک قدم مهم رو به جلو در مبارزه با ماهیت همیشه در حال تحول ویروس باشد.

این ترکیبات از مولکول‌های DNA تک‌رشته‌ای مصنوعی یا RNA با استفاده از بلوک‌های ساختمانی مشابه DNA انسانی یا RNA ساخته شده‌اند. نتایج ایمن و دلگرم‌کننده این روش درمانی مبتنی بر آپتامر ممکن است مسیر تجاری سازی را تسریع کند. این فناوری، امید برای توسعه سریع‌تر و ایمن‌تر درمان های بالقوه و پیشگیری از کرونا است.

پس از این نتایج پیش بالینی امیدوارکننده، زنتک به طور فعال در حال تدوین یک برنامه جامع پیش بالینی برای تهیه یک روش درمانی یا پیشگیری‌کننده کرونا بر اساس آپتامرهای دکتر لی است.