سایت جانمایی نمایشگاه ایران‌نانو ۱۴۰۲ باز شد

سایت جانمایی نمایشگاه نانو آغاز شد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی دبیرخانه نمایشگاه ایران‌نانو ۱۴۰۲، امروز چهارشنبه اول شهریور از ساعت ۹ صبح، بخش جانمایی نمایشگاه باز شده است. شرکت‌هایی که ثبت‌نام اولیه برای حضور در نمایشگاه ایران‌نانو ۱۴۰۲ را انجام داده باشند، می توانند با مراجعه به بخش جانمایی نمایشگاه دسترسی پیدا کرده و براساس میزان فضای مورد نیاز محل استقرار خود را در نمایشگاه مشخص کنند. بدیهی است شرکت‌هایی که با تاخیر برای جانمایی اقدام نمایند، گزینه‌های محدودتری برای جانمایی در اختیار خواهند داشت.

نقشه نمایشگاه به تفکیک حوزه، جهت تسهیل انتخاب فضای مورد نیاز شرکت‌ها و مجموعه‌ها بر روی سایت نمایشگاه قرار گرفته است و شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به بخش نقشه نمایشگاه، نسبت به رزرو فضا در سالن‌های نمایشگاه اقدام کنند.

یکی از تفاوت‌های نمایشگاه سال جاری با دور‌ه‌های پیشین، امکان جانمایی نمایشگاه توسط خود شرکت‌ها است. در دوره‌های قبلی جانمایی توسط مجری نمایشگاه انجام می‌شد اما امسال خود شرکت‌ها می‌توانند نسبت به جانمایی براساس نیاز خود اقدام کنند.