همکاری تجاری برای استفاده از گرافن در صنایع مختلف

شرکت هایدال (Haydale) و پتروناس تکنولوژی ونچرز (Petronas Technology Ventures (PTVSB))، توافق‌نامه همکاری برای استفاده از گرافن در کاربردهای مختلف امضا کردند.

این توافق‌نامه، که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود، بررسی گرافن برای کاربردهای تجاری بیشتر در سلول‌های باتری، کامپوزیت، پوشش و مواد حرارتی را مورد نظر قرار می‌دهد. این همکاری همچنین به اشتراک‌گذاری دانش بین طرفین را نیز شامل خواهد شد.

کیت برادبنت، مدیر اجرایی هایدال، در مورد همکاری با پتروناس می‌گوید: «هایدال خوشحال است که توافق‌نامه همکاری با پتروناس را امضا کرده است و در آن تعهد ما را برای همکاری در توسعه راه حل‌های نوآورانه و پیشرفت در تجاری‌سازی گرافن و استفاده از مواد پیشرفته در صنعت انرژی را مورد نظر قرار می‌دهد. من اطمینان دارم که این همکاری راهبردی به صورت متقابل سودمند خواهد بود و پذیرش تجاری گرافن و سایر مواد دوبعدی را تسریع می‌کند.»

دیلزا لورتاناتان از مدیران پتروناس می‌گوید: «پتروناس روی تحقیق و توسعه در بخش مواد پیشرفته متمرکز است و همکاری ما با هایدال یک نقطه عطف قابل توجه در جهت تجاری‌سازی گرافن در فن‌آوری‌های پایدار است.»