تشخیص وضعیت روده در زمان واقعی امکان‌پذیر می‌شود

دو شرکت امپریال (Imperial) و مدیبیکن (Medibeacon) در حال تجاری‌سازی دستگاه تشخیص بر بالین هستند که می‌توان از آن برای بررسی وضعیت روده در زمان واقعی استفاده کرد.

در افراد سالم، دیواره روده سدی را بین محتویات روده و بقیه بدن ایجاد می کند، که فقط مواد مغذی امکان عبور از آن را دارند. اگر نفوذپذیری روده بیشتر شود یا نشت از آن صورت گیرد، ممکن است سایر مولکول‌ها یا باکتری‌ها از آن عبور کرده، باعث ایجاد التهاب و سایر مشکلات پزشکی می شوند. این بدان معنی است که روش‌هایی برای اندازه‌گیری موثر نفوذپذیری روده برای مدیریت شرایطی مانند بیماری التهابی روده نیاز است.

تحقیقات انجام شده در امپریال درک مهمی در مورد روش‌های غیر تهاجمی برای اندازه‌گیری تخلیه معده و نفوذپذیری روده ایجاد کرده است، برای این کار از عوامل فلورسنت استفاده می‌شود که حرکت درون بدن از طریق پوست را قابل تشخیص می‌کننند.

در نمونه اولیه آزمایشی که امپریال ساخته است میزان نور ایجاد شده توسط مواد شیمیایی فلورسنت موجود در خون از طریق پوست اندازه گیری می‌شود.

تیم امپریال از شرکت کنندگان در کارآزمایی بالینی خواسته است تا یک دوز کوچک از رنگ فلورسنت بنوشند و سیگنال های فلورسانس حاصل را از طریق پوست اندازه گیری کنند که با افزایش نشت رنگ فلورسنت از روده به جریان خون افزایش می‌یابد. با تجزیه و تحلیل داده‌ها، این تیم توانایی اندازه گیری غیر تهاجمی جنبه های مهم عملکرد روده را به دست آوردند.

استیون هانلی مدیرعامل مدیبیکن می‌گوید: «ما خوشحالیم که در این زمینه مهم توسعه بالینی، امپریال را به تیم همکاران خود اضافه کنیم.»

روش جدید گروه دکتر الکس تامپسون از مرکز هملین در امپریال اجازه می‌دهد رنگ‌های فلورسنت در جریان خون تشخیص داده شده و از طریق پوست اندازه گیری شوند.

دکتر تامپسون می گوید: «روش ما به طور بالقوه بسیار ساده‌تر، در دسترس‌تر و کم هزینه‌تر از آزمایش‌های رایج است. شما تنها یک حسگر را به پوست بیمار وصل می کنید ، بیمار یک رنگ فلورسنت می‌نوشد و داده‌ها به طور موثری طی سه ساعت جمع آوری می‌شوند.»

این دستگاه با استفاده از سیستم اندازه گیری GFR Transdermal (TGFR) شرکت مدیبیکن ساخته شده است، که برای اندازه‌گیری میزان تصفیه گلومرولی (GFR) یا عملکرد کلیه در زمان واقعی در نقطه مراقبت طراحی شده است.