مصاحبه‌های ارزیابی توانمندی تدریس متقاضیان ورود به شبکه مدرسان برگزار شد

پس از برگزاری آزمون علمی همزمان با مرحله دوم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو، مصاحبه ارزیابی توانمندی تدریس با حضور ۶۴ متقاضی عضویت در شبکه مدرسین فناوری نانو برگزار شد.

شبکه مدرسان فناوری نانو با هدف شناسایی و پرورش متخصصین توانمند با عنوان مدرس نانو، آزمون‌های توانمندی تدریس نانو را برگزار می‌کند. رویکرد این شبکه، ایجاد بستری برای آموزش و ترویج علم و فناوری نانو در ایران توسط افراد متخصص و توانمند در دو حوزه فناوری نانو و تدریس است. مدرسان نانو از طریق شرکت در آزمون‌های اعلام‌شده و کسب حدنصاب‌های لازم، به عضویت این شبکه در می‌‎آیند.

مرحله اول این آزمون به‌صورت علمی و به‌عنوان مجوز ورود به مرحله دوم یا همان مصاحبه تدریس برگزار می‌شود؛ در مصاحبه تدریس، که به‌صورت حضوری یا برخط برگزار می‌شود، توانمندی، تراز و زمینه تدریس داوطلب تعیین می‌شود؛ در نهایت شرکت‌کنندگان با کسب حدنصاب‌های لازم، می‌توانند گواهی توانمندی تدریس را در سه تراز «الف»، «ب» یا «ج» در دو زمینه دانش‌آموزی و/یا دانشجویی دریافت کنند.

در تیرماه سال ۱۴۰۲، بخش علمی آزمون توانمندی تدریس دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو همزمان با مرحله دوم مسابقه ملی نانو برگزار شد. با بررسی اوراق امتحانی آزمون تشریحی توانمندی تدریس و افزودن نفرات راه‌یافته به مرحله سوم مسابقه ملی فناوری نانو، نفرات برگزیده دعوت به مصاحبه شدند. در مجموع ۶۴ شرکت‌کننده در جلسات مصاحبه که در روزهای ۸-۳ مهرماه سال برگزار شد، شرکت کردند.

پس از جمع‌بندی نتایج داوران، نفرات برگزیده جهت عضویت در شبکه مدرسان فناوری نانو و تراز تدریس افراد، از طریق دبیرخانه شبکه مدرسان فناوری نانو اعلام خواهد شد.