سلام. ای کاش در نمایشگاه دنبال جذب نیروی فارغ التحصیل رشته نانوفناوری گرایش نانو مواد هم بود