نفرات راه‌یافته به شبکه مدرسان فناوری نانو مشخص شدند

با اتمام مصاحبه‌های ارزیابی توانمندی تدریس برای ۶۴ نفر، نفرات واجد شرایط دریافت گواهی توانمندی تدریس در بخش دانش‌آموزی و دانشجویی معرفی شدند.

آزمون توانمندی تدریس دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو همزمان با مرحله دوم دوازدهمین مسابقه ملی نانو برگزار شد. در این آزمون ۷۴ داوطلب با تکمیل پرسشنامه تشریحی توانمندی تدریس نانو آمادگی خود را برای شرکت در مصاحبه تدریس اعلام کردند. در نهایت و با در نظر گرفتن نفرات راه‌یافته به مرحله سوم مسابقه ملی نانو، در مجموع ۶۴ نفر برای شرکت در این مصاحبه‌ها اعلام آمادگی کردند.

از بین ۶۴ داوطلب شرکت‌کننده در مصاحبه، ۲۳ نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو شده‌اند که از این میان، ۸ نفر تراز تدریس «ب» و ۱۵ نفر تراز تدریس «ج» را به دست آوردند. شایان ذکر ۱۳ مدرس گواهی خود را برای تدریس در هر دو بخش دانش‌آموزی و دانشجویی، ۳ مدرس فقط در بخش دانشجویی و ۷ مدرس فقط در بخش دانش‌آموزی دریافت کرده‌اند.

اعلام نفرات برگزیده

افرادی که موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو شدند، می‌توانند در تعامل با نهادهای ترویجی در دو بخش دانش‌آموزی و دانشجویی، به تدریس در رویدادهای آموزشی – ترویجی اقدام کنند. همچنین زمینه همکاری مدرسان نانو با وبگاه آموزش فناوری نانو و سایر بخش‌های بنیاد آموزش فناوری نانو وجود دارد.

نوبت دوم آزمون توانمندی تدریس نانو در سال‌جاری، بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد که شرایط برگزاری این آزمون طی اطلاعیه‌های بعدی و از طریق وبگاه ستاد نانو اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در صورت وجود سؤال یا ابهام یا اعتراض به نتایج اعلامی، اطلاعات تماس دبیرخانه شبکه مدرسان فناوری نانو به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۰۹۰۲۵۵۵۵۴۳۸

ntn@nano.ir