استخراج mRNA از سلول‌های منفرد بدون کشتن سلول امکان‌پذیر است

محققان دانشگاه کالیفرنیا با همکاری یک شرکت خصوصی، روشی را برای نمونه‌برداری مکرر mRNA از سلول‌های منفرد بدون کشتن سلول‌های مورد نظر ارائه کرده‌اند.

این روش که جزئیات آن در مقاله‌ای در نشریه PLOS One منتشر شده است، از نوعی نانوپایپتینگ بهره مند است که در آن امکان استخراج mRNA از بافت دست نخورده وجود داشته و همچنین از خالص‌سازی با کمک مواد مغناطیسی بهره‌ می‌برد. در این روش از پلتفرمی مبتنی بر نانوذرات که توسط شرکت Nvigen ارائه شده، استفاده می‌شود.

نادر پورمند، استاد مهندسی زیست پزشکی و نویسنده ارشد این مقاله می‌گوید: «فناوری نانوپایپتی که ما توسعه دادیم قادر به تجزیه و تحلیل یک سلول واحد است در حالی که سلول مورد نظر هنوز زنده است. ما نشان دادیم که می‌توانیم مولکول‌های هدف از جمله اسید نوکلئیک، پروتئین و مولکول‌های کوچک مانند گلوکز، گونه اکسیژن فعال و pH را جذب، شناسایی و تزریق کنیم.»

این پلتفرم با ادغام نانوپیپت با واحد کنترلر SU10 شرکت یوکوگاوا الکتریک (Yokogawa Electric) ساخته شده است که کاملاً خودکار بوده و قادر به توالی یابی با توان بالا است.

برای اثبات عملکرد این فناوری، محققان این پروژه ۲۲ سلول را در یک برش بافت سرطان پستان را جداسازی کرد و به طور انتخابی mRNA را با استفاده از نانوذرات مغناطیسی با پوشش آنتی بادی Nvigen استخراج کردند. داده‌های توالی‌یابی RNA نشان داد که این رشته‌های استخراج شده همخوانی قابل قبولی، تقریباً ۸۰ درصد با دو نمونه بافت کنترل دارد.

آزمایشگاه پورمند در حالی که در سال ۲۰۱۴ امکان زنده ماندن سلول را درحین نمونه‌برداری فراهم کرده بود، روش نمونه گیری از سلول‌های منفرد را ایجاد کرده بود و مطالعه جدیدتر این گروه راهی برای انجام قابل اعتماد این کار در مقیاس بالا است. انجام این کار نیاز به غلبه بر برخی از چالش های تکنولوژیکی مربوط به مکانیک سیالات و رسیدگی به بافت دست نخورده دارد.

آیهویا فو، ، مدیرعامل نویژن می‌گوید که این مطالعه را با بودجه یک مؤسسه ملی تحقیقاتی انجام داده و در آن از طریق از نانوذراتی استفاده رده که توسط این شرکت عرضه شده است.