فراخوان ابزارهای «تشخیص بر بالین» به مرحله غربالگری و ارزیابی رسید

با دریافت ده طرح، فراخوان ابزارهای «تشخیص بر بالین» به مرحله غربالگری و ارزیابی رسید. این فراخوان با مشارکت بنیاد ملی علم ایران و ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو برگزار شده است.

آزمون‌های تشخیص بر بالین (POCT) روند بسیار پرشتابی در دنیا دارند و در بسیاری از موارد جایگزین آزمون‌های مرسوم و سنتی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شده‌اند. از این رو «ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو» و « (INSF)» در جهت شتاب‌دهی به رشد و توسعه فناوری در این حوزه ی را اعلام کردند که با اتمام مدت زمان ارسال طرح‌ها، ده طرح برای این فراخوان ارسال شد.

دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، علوم‌پزشکی اصفهان، صنعتی اصفهان، شیراز، علوم‌پزشکی تبریز، شهید باهنر کرمان و آزاد شهرکرد از جمله مرکز دانشگاهی ارسال‌کننده طرح‌های منتخب بودند. پژوهشگاه ابن‌سینا، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، واکسن‌سازی رازی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز از میان محافل علمی در زمینه ارسال طرح‌های برگزیده، پیشتاز بودند.

لازم به ذکر است با سه طرح و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با دو طرح، پیشتاز طرح‌های منتخب بودند.

فناوران و فعالین حوزه POCT به‌منظور شرکت در رویداد مذکور طرح‌های خود را در محورهای ذیل ارسال نمودند:

  • فناوری‌های تکثیر نوکلئیک‌اسیدی به ویژه تکثیر به روش‌های هم‌دما
  • زیست حسگرهای الکتروشیمیایی و سنجش‌های آنزیمی به ویژه بر بستر کاغذ و ابزارهای میکروسیالاتی
  • آشکارسازی بر اساس روش‌های فلورسنس و کمی لومینسنس به ویژه برای سنجش‌های ایمنی با حساسیت بالا
  • پلتفرم‌های میکروسیالاتی سانتریفیوژی و جریان آرام تحت فشار
  • پلتفرم‌های مبتنی بر کاغذ به ویژه از نوع سنجش‌های ایمنی کروماتوگرافی
  • تصویربرداری و پردازش تصویر با هدف رنگ‌سنجی شناسایی و شمارش سلولی
  • طراحی و تولید زیرساخت‌ها و ابزارهای آزمون‌های تشخیص بر بالین (POCT)

طرح‌های منتخب این فراخوان که با موفقیت به اجرا برسند؛ علاوه بر حمایت مالی بلاعوض، در ادامه در اولویت حمایت‌های آتی جهت توسعه محصول و تجاری‌سازی خواهند بود.