سلام
وقت بخیر

از شرکت تولید آهک پخته و کلسینه مزاحم میشم.
ما برای کوره های آهک یک عایق نیاز داریم که تا دمای ۸۰۰ درجه را تحمل کند.

ایا چنین عایقی در مقیاس زیاد تولید شده است و می توان آن را تهیه کرد؟