برسام تک: در ۱۴ شرکت و پروژه نانویی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم

مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر برسام تک از سرمایه‌گذاری و مشارکت در ۱۴ شرکت و پروژه نانویی خبر داد. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های آب و محیط‌زیست، الکترونیک، مواد پیشرفته و سلامت بوده است.

محسن صدری در این باره گفت: «ورود پول هوشمند و افزودن شرکاء جدید به پرتفوی سرمایه‌گذاری، یکی از اهداف راهبردی برسام تک است.  از اهداف این هلدینگ می‌توان به استفاده از مدل هم سرمایه‌گذاری جهت ورود به طرح‌های جدید، توسعه بازار و رشد سریع شرکت‌های تابعه و شناسایی فرصت‌های جدید و جذاب سرمایه‌گذاری نام برد.»

مهندس صدری افزود: «در حوزه آب و محیط زیست در شرکت‌های دانش‌پژوهان صنعت نانو، شرکت پیشرو فناوری نانوتاو آسیا و نانوحباب انرژی سرمایه‌گذاری کردیم. در بخش الکترونیک روی شرکت‌های فب میکرونانوالکترونیک، رویال توسعه پایدار و توسعه فناوری الکترونیک کران سرمایه‌گذاری کردیم. در بخش مواد پیشرفته در شرکت شریف فناوران آنیل، شرکت شیمی فناوری آروشا، شرکت هنام فارمد و مدیریت هم رسانی فناوری ایرانیان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در بخش سلامت نیز در شرکت نانوحسگرسازان سلامت آریا، نانوفناوری دانش دواگستر، اکسیر نانو سینا و سینا نانواکسیرژن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.»

مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر برسام تک در پایان گفت که این هلدینگ بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر صندوق نانو است و خدمات مختلفی را در بخش تجاری‌سازی فناوری ارائه می‌دهد.