پروژه‌ Next-2Digits به دنبال توسعه گرافن در اروپا است

پروژه‌ Next-2Digits به دنبال توسعه گرافن در اروپا است

پروژه‌ای با عنوان “Next-2Digits” که بودجه آن توسط اتحادیه اروپا تامین شده، باعث افزایش توسعه فناوری گرافن در اروپا می‌شود.

یک پروژه جدید با بودجه اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده که از جمله پروژه‌های Horizon اروپا بوده و در اکوسیستم پرچمدار گرافن در حال اجرا است. پروژه Next-2Digits با داشتن یک کنسرسیوم از ۱۱ شریک از ۸ کشور، با هدف توسعه نسل بعدی حسگرها و تصویرگرها تعریف شده است.

این پروژه با هماهنگی دانشگاه ملی صنعتی آتن انجام می‌شود، که در آن تیم‌های دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی در کنار هم قرار گرفته تا روی حوزه گرافن و مواد دوبعدی کار کنند. آنها به دنبال سنتز، دستکاری، مشخصه‌یابی و استفاده از آن در صنعت هستند. این پروژه که قرار است به مدت سه سال و سه ماه اجرا شود، به دنبال استفاده از گرافن در حوزه‌های مختلف نظیر فتونیک است. همچنین اعتبارسنجی استفاده از گرافن در این موارد از دیگر اهداف این پروژه است.

Next-2Digits همچنین با پروژه “Graphene Europe in the Lead Coordination and Support Action” اروپا همکاری خواهد کرد.

این پروژه تحت دامنه فعالیت پیشگامی پرچم‌دار گرافن کار خواهد کرد، پیشگامی که با بودجه اتحادیه اروپا روی تحقیق و نوآوری در حوزه گرافن متمرکز شده و  هدف آن آوردن گرافن و مواد مرتبط از آزمایشگاه به بازار است.

Next-2Digits همراه با Grapheneeu، تخصص را در زمینه گرافن افزایش داده و دانش را در بین ذینفعان مختلف در اروپا گسترش می‌دهد.