روش اجرایی جدید برای حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آمادگی المپیاد نانو

روش اجرایی جدید برای حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آمادگی المپیاد نانو

روش اجرایی جدید برای حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آمادگی المپیاد نانو اعلام شد.

در سال تحصیلی جاری، طبق «روش اجرایی حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‏‌های آمادگی المپیاد علوم و فناوری نانو» از نهادهای ترویجی مجری این رویدادها حمایت خواهد شد. سمینارهای ترویجی فناوری نانو و دوره‏‌های آمادگی المپیاد نانو برای دانش‌آموزان در دو قالب حضوری و آنلاین شامل حمایت‏‌های این آیین‌نامه می‌شوند.

مطابق با این روش اجرایی، نهادهای ترویجی در هر شهر برای ۱۵۰ دانش‌آموز و در هر استان در مجموع برای ۱۰۰۰ دانش آموز می‌توانند سمینار ترویجی فناوری نانو برگزار نمایند؛ میزان حمایت نقدی و شرایط برگزاری، محتوا و سرفصل‌های قابل ارائه، شرایط مدرسین سمینار و کارگاه، مدت زمان برگزاری و تعداد شرکت‌کنندگان در هر برنامه به طور مجزا در این روش اجرایی بیان شده است.

لازم به ذکر است برای دریافت حمایت‌ها، مستندات برگزاری دوره‌های آموزشی می‌بایست برای بخش آموزش باشگاه نانو به شماره ۰۹۳۵۹۹۳۷۱۵۵ در پیام رسانه‌ای بله یا شاد و یا در کارتابل نهاد ترویجی در وب سایت باشگاه نانو ارسال گردد. پس از ارزیابی مستندات دریافتی، مبلغ حمایت به حساب اعلام شده توسط مجری دوره واریز می‌گردد.

فایل روش اجرایی حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌‏های آمادگی المپیاد علوم و فناوری نانو را از اینجا دریافت نمایید.