توانمندسازی برگزیدگان مرحله اول سخنرانی نانویی در دوره آموزشی مهارت ارائه

توانمندسازی برگزیدگان مرحله اول سخنرانی نانویی در دوره آموزشی مهارت ارائه

دبیرخانه شبکه مدرسان فناوری نانو، جلسه آموزشی مهارت ارائه را به صورت حضوری و برخط برای ۳۸ برگزیده مرحله اول سخنرانی نانویی را در روز دوشنبه، مورخ ۴ دی، برگزار کرد.

شبکه مدرسان فناوری نانو، در راستای ترویج عمومی فناوری نانو، برنامه‌ «سخنرانی نانویی» را برگزار می‌کند. به منظور برگزاری این رویداد، فراخوانی در آبان ماه منتشر شد و ۵۵ ویدئوی آموزشی توسط دبیرخانه شبکه مدرسان فناوری نانو دریافت شد. با انجام غربال‌گری اولیه، ۳۸ ویدئوی واجد شرایط شرکت در دوره آموزشی و منتورینگ انتخاب گردیدند.

جلسه آموزشی ۶ ساعته «آموزش مبانی ارائه موثر» با تدریس جناب آقای سیاوش عقدایی، صبح روز دوشنبه، ۴ دی، در ساختمان ستاد برگزار شد. در این جلسه مبانی اصلی ارائه موثر به شرکت‌کنندگان رویداد که به صورت حضوری یا برخط در رویداد بودند، ارائه گردید.

پس از آماده‌سازی فایل‌های ارائه و برگزاری جلسات منتورینگ، ارزیابی نهایی ارائه‌ها صورت گرفته و ۹ نفر برتر جهت شرکت در رویداد نهایی که در دهه سوم دی‌ماه برگزار می‌شود، معرفی می‌شوند.