تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو به 163 استاندارد رسید

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو به ۱۶۳ استاندارد رسید

۱۳۴مین اجلاسیه کمیته ملی نانو در سازمان استاندارد، با حضور نمایندگانی از گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو، دانشگاه ها، سازمان استاندارد و شرکت‌ها و آزمایشگاه‌ها برگزار شد. در این اجلاسیه نیز یک استاندارد ملی جدید با عنوان «فناوری نانو- نانوساخت- مشخصه‌های کلیدی کنترلی-قسمت ۶-۱۸: مواد پایه گرافنی-گروه‌های عاملی:TGA-FTIR» بررسی و تصویب شد. با تصویب این استاندارد تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو به ۱۶۳ استاندارد رسید.

گرافن به دلیل خواص ویژه مانند استحکام مکانیکی، کشسانی، رسانایی الکتریکی و گرمایی بالا، شفافیت نوری، به یکی از مورد توجه ترین مواد پیشرفته  در تحقیقات کاربردی و صنایع شده است. یکی از موانع برای تجاری سازی محصولات حاوی گرافن نبود روش‌های استاندارد اندازه گیری و تعیین ویژگی‌های گرافن و محصولات حاوی گرافن است. یکی از شناخته‌شده‌ترین راه‌های تهیه گرافن، فرایند اکسایش و کاهش است. مقرون به‌صرفه‌ترین فرایند برای تهیه گرافن، لایه‌برداری  از لایه‌های گرافیت طبیعی پس از اکسایش برای به‌دست آوردن لایه‌های اکسید‌شده مجزا و سپس اکسیژن‌زدایی (کاهش) این لایه‌های مجزا است. طی فرایند اکسایش، گروه‌های عاملی مختلف وارد ساختار گرافن می‌شوند و پیوند π ساختار گرافن را می‌شکنند. نوع و محتوای گروه‌های عاملی بر خواص فیزیکوشیمیایی گرافن تأثیر می‌گذارد.

بنابراین شناسایی و تعیین کمیت گروه‌های عاملی بر پودر گرافن، یک مشخصه کلیدی کنترلی برای تولید و کاربرد آن است. هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای تعیین مشخصه‌ مواد عامل‌دار بر پایه گرافن و گرافن اکسید  با  آنالیز گرما‌وزن‌سنجی (TGA) جفت‌شده با طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) است که به عنوان TGA-FTIR نامیده می‌شود. این روش برای پودر گرافن عامل‌دارشده و گرافن اکسید که می‌توانند با دمای بالا در طول TGA، پیرولیز شوند، قابل استفاده است.