دوره‌های ملی نانو و مواد پیشرفته برگزار می‌شود

دوره‌های ملی نانو و مواد پیشرفته برگزار می‌شود

مدرسه فناوری‌های راهبردی افرا با همکاری بنیاد ملی نخبگان دوره‌های ملی نانو و مواد پیشرفته را برگزار می‌کند. برگزیدگان این دوره‌ها از امتیاز نخبگانی برخوردار می‌شوند.

شناسایی نظام مسائل تخصصی، بررسی مفاهیم کسب و کار، توسعه فناوری و زیست‌بوم نوآوری و همچنین بررسی نقش‌های کنشگری و فعالیت‌های تخصصی از جمله مسائل مهمی است که در این دور‌ه‌ها مطرح می‌شود.

این دوره‌ها ویژه دانشجویان، فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی و سال آخر کارشناسی رشته‌های مرتبط است.