نشست اساتید حوزه فناوری نانو برگزار شد

نشست اساتید حوزه فناوری نانو برگزار شد

روز سه شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۲ نشست اساتید حوزه فناوری نانو با هدف معرفی برنامه‌های حمایتی ستاد از پژوهش و تحقیقات در حوزه فناوری‌نانو و هم‌اندیشی پیرامون این برنامه‌ها در محل ستاد توسعه فناوری‌نانو و میکرو برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر احمدوند دبیر ستاد نانو، دکتر رضایت رئیس گروه سرمایه‌های انسانی ستاد، دکتر شکاریان رئیس گروه توسعه فناوری و نوآوری ستاد، مهندس باقری مطلق رییس گروه ترویج ستاد و مهندس ختمی مآب دبیر گروه سرمایه‌های انسانی برگزار شد.

۲۷ نفر از اعضای هیئت علمی از ۲۲ دانشگاه از سراسر ایران در این نشست حضور داشتند که در آن برنامه‌های گروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد، توسط  مهندس ختمی مآب ارائه شد. همچنین دکتر شکاریان رئیس گروه توسعه فناوری و نوآوری به ارائه حمایت‌های ستاد از کسب‌وکارهای نوپا پرداخت و در ادامه برنامه نیز بحث و هم‌اندیشی در مورد برنامه‌های ارائه شده صورت گرفت که شرکت‌کنندگان در این رویداد نظرات خود را خصوص مطالب ارائه شده، مطرح کردند.