آغاز فرآیند حمایت از مقالات حوزه فناوری نانو سال 2024، منتشر شده در نشریات منتخب

آغاز فرآیند حمایت از مقالات حوزه فناوری نانو سال ۲۰۲۴، منتشر شده در نشریات منتخب

دبیرخانه برنامه حمایت‌های تشویقی ستاد توسعه فناوری نانو به اطلاع محققان محترم می‌رساند، فرآیند حمایت از مقالات حوزه فناوری نانو بر اساس آیین‌نامه «حمایت از انتشار مقاله در نشریات منتخب» برای مقالات سال ۲۰۲۴ با راه‌اندازی سامانه آنلاین مدیریت پژوهش به آدرس https://rms.nano.ir آغاز شد.

مطابق آیین‌نامه، حمایت از مقالات حوزه فناوری نانو به صورت نقدی و اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است که با توجه به گروه نشریه به نویسنده اول و نویسنده مسئول و بر اساس جدول زیر تعلق می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد آیین‌نامه به آدرس https://nano.ir/research-supporting مراجعه فرمایید.

گروه مجموع حمایت از مقاله (ریال) نویسنده مسئول اصلی نویسنده اول
حمایت نقدی (ریال) اعتبار شبکه آزمایشگاهی (ریال) حمایت نقدی (ریال)
الف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ب ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ج ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
د ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰

 

ستاد توسعه فناوری نانو بر اساس گزارش استنادی نشریات سال ۲۰۲۲ (JCR2022)، نشریات با شرایط زیر را در ۵ گروه «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» تقسیم و به عنوان نشریات منتخب معرفی کرده است:

  • نشریاتی برتر بر اساس IF که در دسته‌های موضوعی Web of Science جز ۱۰ درصد نشریات برتر هستند؛
  • همه مجلات با IF بیش از ۱۰؛
  • نشریات معتبری که توسط Nature Index معرفی می‌شوند؛
  • نشریات Q1 ناشران معتبر Nature، Science، ACS و RSC؛
  • نشریات Q1 در دسته‌های موضوعی Nanoscience & Nanotechnology و چند موضوعی Physics،Chemistry ، Material Science، Engineering؛
  • مجلات ایرانی مختص فناوری نانو و مورد حمایت ستاد.

 

لازم به ذکر است که حمایت از مقالات منتشر شده در نشریات منتخب سال ۲۰۲۳، بر اساس آیین‌نامه سال ۲۰۲۳ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ از طریق سامانه قبلی به آدرس https://grant.nano.ir ادامه خواهد داشت.