کشف یک عامل عفونی جدید در یک بیمارستان با کمک توالی‌یابی نانوحفره‌ای

کشف یک عامل عفونی جدید در یک بیمارستان با کمک توالی‌یابی نانوحفره‌ای

ماجرا از جایی آغاز شد که یک چوپان در کانتربری با علائمی نظیر تب به بیمارستان آمد و به سرعت بستری شد، یک آزمایش خون استاندارد از او گرفته شد که نتیجه نشان داد که آلوده به دو گونه مختلف باکتری است که منبع عفونت در بدن او بودند. اما نکته عجیب این بود که یکی از گونه‌ها با آزمایش‌های معمولی قابل شناسایی نبود.

محققان در کینگ و گای و سنت توماس پس از بررسی‌های مختلف گونه جدیدی از باکتری‌ها به نام واریووراکس دورورنسیس (Variovorax Durovernensis) را شناسایی کردند که می‌تواند موجب عفونت‌های خونی در این بیمار شده باشد. این کار با استفاده از فناوری توالی‌یابی با نانوحفره انجام شد.

برای شناسایی این باکتری جدید، محققان به سراغ فناوری توالی‌یابی نانوحفره‌ای رفتند، فناوری که می‌تواند توالی‌های طولانی و منفرد DNA را بسیار سریع‌تر از سایر روش‌ها بخواند و امکان تجزیه و تحلیل سریع‌تر کل ژنوم را فراهم کند.

این نتایج، نشان داد که این یک گونه جدید از خانواده واریووراکس است، گروهی از باکتری‌ها که در خاک زندگی می‌کنند. تجزیه و تحلیل شیمی و ژنوم باکتری‌ها، آن را به عنوان یک گونه جدید، که هرگز قبلاً توسط جامعه علمی شناسایی نشده، تأیید کرد.

این عفونت پس از بستری شدن در بیمارستان سنت توماس، در آئورت بیمار، شریان اصلی سیستم گردش خون بدن که خون اکسیژن‌دار شده را از قلب پمپ می‌کند، کشف شد.

در کنار این کشف جدید، این مقاله اثربخشی توالی نانوحفره‌ای را برای استفاده بالینی ثابت کرد. این فرایند سریع و کاربر پسند است و تجهیزات آن می‌تواند به جای فرآیند وقت‌گیر تر برای ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های تخصصی برای تجزیه و تحلیل، به طور مستقیم در بیمارستان‌ها ارائه شوند.

دکتر لوک بلاگدون اسنل می‌گوید: «از آنجایی که این فناوری توالی‌یابی نانوحفره‌ای در حال گسترش است، ما احتمالاً میکروب‌های جدید بیشتری را کشف خواهیم کرد و روش‌های جدیدی را که با بدن ما تعامل دارند شناسایی خواهیم کرد.»

عفونت‌های غیرعادی از میکروب‌های محیطی به ویژه در بیماران تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در حال افزایش است، استفاده از فناوری‌هایی نظیر توالی‌یابی با نانوحفره می‌تواند به شناسایی این عوامل بیماری‌زا کمک شایانی کند.