نفرات راه‌یافته به مرحله دوم آزمون توانمندی تدریس معرفی شدند

نفرات راه‌یافته به مرحله دوم آزمون توانمندی تدریس معرفی شدند

با برگزاری مرحله اول بیستمین آزمون توانمندی تدریس نانو، ۳۵ نفر به مرحله دوم راه یافتند. مرحله دوم مصاحبه شفاهی ارزیابی توانمندی تدریس خواهد بود.

مرحله اول بیستمین آزمون توانمندی تدریس نانو در روز شنبه، ۱۴ بهمن ماه، به صورت برخط در بستر وبگاه آموزش فناوری نانو برگزار شد. این آزمون در دو بخش تستی و تشریحی با شرکت ۷۵ نفر متقاضی عضویت در شبکه مدرسان فناوری نانو برگزار گردید

بر اساس ضوابط اعلام شده، داوطلبانی که موفق به کسب ۵۰ درصد در هر دو آزمون تستی و تشریحی می‌شدند، به مرحله دوم یا همان مصاحبه تدریس راه پیدا می‌کردند. با توجه به این شرایط، ۳۵ نفر از داوطلبان به مرحله مصاحبه راه پیدا کردند.

برای مشاهده نتایج مرحله اول بیستمین آزمون توانمندی تدریس نانو بر روی این لینک کلیک کنید.

مرحله دوم آزمون توانمندی تدریس، دهه اول اسفند، برای برگزیدگان مرحله نخست برگزار خواهد شد.