نقاط کوانتومی به کمک سیستم ایمنی بدن می‌آیند؛ هدف: از بین بردن تومور سرطانی

نقاط کوانتومی به کمک سیستم ایمنی بدن می‌آیند؛ هدف: از بین بردن تومور سرطانی

محققان نسل جدیدی از نانوزیم‌ها را ساخته‌اند که عاری از فلز بوده و می‌تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمی‌درمانی فعلی باشند. در این پروژه آن‌ها از نقاط کوانتومی کربنی (GQDs) استفاده کردند.

وانگ هوی از مؤسسه علوم فیزیک هیفی در آکادمی علوم چین، نقاط کوانتومی گرافنی را برای ایجاد نانوزیم عاری از فلز به کار گرفته که دو برابر اثربخشی بیشتر نسبت به داروهای شیمی درمانی دارد. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Matter به چاپ رسیده است.

نگرانی‌های پیرامون فلزات به کار رفته در تولید نانوزیم‌های مبتنی بر فلز در درمان سرطان موجب شده تا استفاده از نقاط کوانتومی کربنی به عنوان گزینه امیدوارکننده و اقتصادی مورد توجه باشد. با این حال، فعالیت کاتالیزوری محدود آن‌ها باعث شده تا نقاط کوانتومی کربنی در کاربردهای بالینی، چندان مورد توجه نباشند.

محققان در تلاش برای تقویت اثربخشی نانوکاتالیستی نقاط کوانتومی کربنی، راهبرد دوپینگ دیاتومیک زیرکانه‌ای را ایجاد کردند که شامل افزودن نیتروژن و فسفر به نقاط کوانتومی کربنی می‌شود، که باعث تغییرات سطح انرژی در این ماده می‌شود و فعالیت آنزیمی مؤثر آن را بهبود می‌دهد.

غشاهای گلبول‌های قرمز که حاوی نقاط کوانتومی کربنی هستند دارای فعالیت قابل توجه پراکسیداز بوده که این امر باعث می‌شود آن‌ها به ویژه در القاء آپوپتوز و فروپتوز سلول‌های سرطانی در شرایط آزمایشگاهی مؤثر باشند و تومورهای خاص را نیز هدف قرار می‌دهند و عوارض جانبی خارج از هدف نیز نداشته باشند.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Meta nanozymes utilizing graphene quantum dots for cancer chemodynamic therapy  در نشریه Matter به چاپ رسیده است.