ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن به عنوان سوخت، دو برابر شد

ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن به عنوان سوخت، دو برابر شد

پژوهشگران کره‌ای با تولید نانوساختار متخلخلی، نشان دادند که می‌توان گاز هیدروژن را دو برابر بیشتر ذخیره کرد. با توجه به وزن کمتر، این راهکار برای ذخیره‌سازی در بخش حمل و نقل بسیار مناسب است.

ماده نانومتخلخلی ساخته شده که می‌تواند ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن را در دو برابر افزایش دهد. این فناوری قادر است به حل چالش ذخیره هیدروژن به عنوان سوخت کمک کند.

هیدروژن کاربردهای زیادی به عنوان سوخت داشته و از آن در حمل و نقل و وسایل نقلیه تجاری می‌توان استفاده کرد. هیدروژن در جایی که نیاز به انرژی زیاد بوده و استفاده از باتری لیتیمی محدودیت دارد، می‌تواند استفاده شود. هیدروژن در میان سوخت‌ها، بیشترین انرژی را برای هر گرم سوخت دارد، اما ذخیره‌سازی آن مشکلاتی دارد.

اگر نیاز باشد که آن را به عنوان سوخت در فضایی مشابه باک بنزین نگه‌دارید به ۷۰۰ اتمسفر فشار نیاز دارید و اگر لازم باشد به صورت مایع نگه‌داری شود باید دمای کرایوژنیک درحد ۲۰ درجه بالاتر از صفر مطلق فراهم شود.

اکنون محققان کره‌ای می‌گویند که آن‌ها ماده‌ای ایجاد کرده‌اند که هیدروژن را به دو برابر چگالی فرم مایع کرایوژنیک خود ذخیره می‌کند.

به عنوان یک مولکول، هیدروژن می‌تواند روی یک ماده متخلخل جذب شود. مواد بسیار متخلخل توانایی ذخیره مقدار زیادی هیدروژن را دارند ، اما ذخیره هیدروژن در فضایی کوچک انرژی زیادی نیاز دارد.

برای حل این مشکل، محققان این تیم بوروهیدرید منیزیم (Mg (BH4) 2) متخلخل را سنتز کردند، چارچوبی با اتم‌های هیدروژن با بار منفی که سطح داخلی این ماده متخلخل را تشکیل می‌دهند که امکان جذب هیدروژن و نیتروژن را فراهم می‌کند. اگرچه هر دو، نیتروژن و هیدروژن می‌توانند وارد منافذ شوند، محققان دریافتند که جذب برای هیدروژن سه برابر بیشتر است.

آن‌ها دریافتند که بوروهیدرید منیزیم می‌تواند ۱۴۴ گرم هیدروژن در هر لیتر از حجم منافذ را ذخیره کند، در حالی که این رقم برای هیدروژن کرایوژنیک در حد  ۷۰٫۸ گرم در لیتر است.